پنل آزمون ها – استخدامی محتوا – شرکت بتاتیک

شرکت نمونه

پنل مدیریت آزمون ها

لیست آزمون های مهارت سنجی وشخصیت شناسی فرآیند استخدامی کارشناس محتوا 

آزمون های مهارت سنجی

1- اصول بازاریابی محتوا

آزمون ترکیبی از مهارت های بازاریابی درونگرا، بازاریابی ویدویی، شبکه های اجتماعی، طراحی گرافیک و SEO​

2- مهارت های تولید محتوا

آزمون ترکیبی از مهارت های بازاریابی درونگرا، بازاریابی ویدویی، شبکه های اجتماعی، طراحی گرافیک و SEO

3- اصول پایه بازاریابی دیجیتال

ترکیبی از مهارت های دانش پایه بازاریابی، استراتژی دیجیتال، آنالیز داده و نوآوری با تفکر طراحی 

1- اصول بازاریابی محتوا

آزمون ترکیبی از مهارت های بازاریابی درونگرا، بازاریابی ویدویی، شبکه های اجتماعی، طراحی گرافیک و SEO​

آزمون های شخصیت شناسی

1- آزمون نئو

یکی از آزمون های معتبر و پرکاربرد شخصیت شناسی آزمون نئو است که بر پایۀ مدل پنج عاملی شخصیت (Big 5) تنظیم شده است و با انجام این آزمون، به پنج عامل اصلی شخصیت شما امتیاز داده می شود. 

2- هوش چندگانه گاردنر

 بسیاری از افراد وقتی صحبت از هوش می‌شود، تصور می‌کنند هوش بالا تنها به معنی محاسبات سریع ذهنی است. اما هوارد گاردنر این تصور اشتباه را کنار زد و در این آزمون می توانید 8 هوش مختلف خود را ارزیابی کنید.

آزمون پروژه محور

supersenior-intomarketing

محتوا نویسی تخصصی

تولید محتوای کوتاه و بلند برای مقاله، پست در شبکه های اجتماعی و ایمیل بر اساس موضوعات تصادفی