شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 12 آذر 1400

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

فایل اکسل
تصویر کاربر نام کاربر وضعیت تاهل سن رشته تحصیلی عنوان کاری سابقه کاری حقوق درخواستیرزومه
تصویر کاربری
سیمین جلالیمتاهل38امارتولید محتوا11 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
مینا رجائیمتاهل28مهندسی مکانیککارشناس محتوا51 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
محمد دهقانیمجرد22زیست شناسیمدیر هوش تجاری31 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
امیر محمد رزمیمجرد17ریاضینویسنده سایت01 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
امیر محمد رزمیمجرد17ریاضینویسنده سایت01 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
کیانا زهراییمجرد21مهندسی صنایعمدیر محتوا21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
کیمیا احمدزادهمجرد19معماریتولید محتوا31 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
دلارام دزفوليانمجرد21مهندسي پزشكي-بيومتريالمسئول توليد محتوا21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
سمانه مقدممجرد20فناوری اطلاعات سلامتتولید کننده محتوا ، دیجیتال مارکتینگ اینستاگرام، طراح سایت21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
ناهيد رسولىمجرد19زيست سلولي و مولكوليكارشناس توليد محتوا01 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
تست تستسمجرد100کامپیوترمدیر محتوا101 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
رضا جلالیمجرد23tgfdssdfsd121 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
الناز خواجهمجرد22مهندسی معماریمدل سازی پروژه های معماری11 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
پارسا حسن زاده حسن زادهمجرد21مهندسی صنایعمدیر محتوا/ تبلیغات11 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
کیمیا طاهریانمجرد20مهندسی مکانیکفاقد سابقه کاری مرتبط01 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
Amir Majnoonمجرد23مترجمی زبانکارشناس دیجیتال مارکتینگ21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
hathor sohrabiمجرد18مهندسی کامپیوترادمین اینستا_ادیتور عکس و فیلم _مقاله نویس31 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
عرفان صبوریمجرد22مهندسی نفت دانشگاه تهرانمدیرمتحوا21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
زهره طاهریمتاهل30مترجمی زبان انگلیسیمترجم51 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
لیلا دانش خواهمجرد22مهندسی شهرسازیتولید محتوا تایپ ترجمه وفروشندگی21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
پارسا حسن زادهمجرد21مهندسی صنایعادمین محتوا/تبلیغات11 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
نرگس گودرزیمجرد18علم اطلاعات و دانش شناسی001 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
مژگان امیریوسفیمجرد23مهندسی کامپیوترمدیر محتوا21 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
حنانه محمدیمجرد16علوم انسانیتولید محتوا01 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربری
محمدامین سلیمانیمجرد17ریاضیتولید کننده محتوا31 الی 3 میلیون تومان دانلود
تصویر کاربر نام کاربر وضعیت تاهل سن رشته تحصیلی عنوان کاری سابقه کاری حقوق درخواستیرزومه