شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 15 مهر 1401

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر
تصویر کاربری

احسان شاهدیان

5 الی 8 میلیون تومانمتخصص سئو265427760مشاهده
تصویر کاربری

افسانه هاشمیان

8 میلیون تومان و بالاترمحتوا نویس765427760مشاهده
تصویر کاربری

بلال رستمی

3 الی 5 میلیون تومانبرنامه نویس php565427760مشاهده
تصویر کاربری

سارا تهرانی

3 الی 5 میلیون تومانبازاریاب دیجیتال565427760مشاهده
تصویر کاربری

سعیده

3 الی 5 میلیون تومانفروشنده365427760مشاهده
تصویر کاربری

شایان مظفری

1 الی 3 میلیون تومانمدیر محتوا665427760مشاهده
تصویر کاربری

حمیرا بشیری

8 میلیون تومان و بالاترمدیر و سرپرست865427760مشاهده
تصویر کاربری

نوید طاهریان

3 الی 5 میلیون توماننویسنده465427760مشاهده
تصویر کاربری

هما رستگار

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

حامد حیدری

8 میلیون تومان و بالاتر65427760مشاهده
تصویر کاربری

محدثه شکوهی

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا765427760مشاهده
تصویر کاربری

شبنم قائمی

8 میلیون تومان و بالاترFullstack Developer365427760مشاهده
تصویر کاربری

علیرضا غلامی

3 الی 5 میلیون توماننویسنده محتوا765427760مشاهده
تصویر کاربری

سعید لک

8 میلیون تومان و بالاترمدیر فروش965427760مشاهده
تصویر کاربری

علی هاشمی

5 الی 8 میلیون تومانمحتوا نویس665427760مشاهده
تصویر کاربری

هما رستگار

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

الهام حسینی

3 الی 5 میلیون توماننویسنده محتوا565427760مشاهده
تصویر کاربری

ارمین جابری

5 الی 8 میلیون تومانبرنامه نویس php165427760مشاهده
تصویر کاربری

محمد شمس

3 الی 5 میلیون تومانمقاله نویس665427760مشاهده
تصویر کاربری

سروش آقاجانی

8 میلیون تومان و بالاترفیلمساز و تبلیغات2265427760مشاهده
تصویر کاربری

سعید رضاوند

5 الی 8 میلیون تومانکارشناس محتوا165427760مشاهده
تصویر کاربری

مهدی تقی پور

8 میلیون تومان و بالاترمدیر فروش665427760مشاهده
تصویر کاربری

حسین حدادی

1 الی 3 میلیون تومانمدیر محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

ستاره محمدی

1 الی 3 میلیون تومانادمین شبکه های اجتماعی765427760مشاهده
تصویر کاربری

علیرضا کریمی

8 میلیون تومان و بالاتربرنامه نویس1065427760مشاهده
تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر