شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 12 آذر 1400

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر
تصویر کاربری

رضا جلالی

3مدیر توسعه محصول665427760مشاهده
تصویر کاربری

رضا جلالی

1sdfsd1265427760مشاهده
تصویر کاربری

مهدیه حسینی ها

2کارشناس تولید محتوا254147345مشاهده
41287645مشاهده
تصویر کاربری

پریسا رودحله

2تولیدکننده محتوا337327444مشاهده
تصویر کاربری

مریم کاظمی

4مدیر پروژه‌های سوشال مدیا335227341مشاهده
تصویر کاربری

مرجان یگانه پور

1کارشناس تولید محتوا037246541مشاهده
تصویر کاربری

محبوبه عباسی

3نویسنده محتوا822267537مشاهده
تصویر کاربری

مهران نجفی

1گرافیست219277636مشاهده
تصویر کاربری

ستاره دادگر

1مسئول تولید محتوا و روزنامه نگار علم126197436مشاهده
تصویر کاربری

سیده فاطمه محمودی

1کارشناس سئو و تولید محتوا017237434مشاهده
تصویر کاربری

ماریه امری

1کارشناس تولید محتوا32299334مشاهده
تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر