شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

تاریخ: 29 اردیبهشت 1401

شرکت بتاتیک

استخدامی کارشناس تولید محتوا

راهنما

تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر
تصویر کاربری

علی هاشمی

5 الی 8 میلیون تومانمحتوا نویس665427760مشاهده
تصویر کاربری

هما رستگار

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

الهام حسینی

3 الی 5 میلیون توماننویسنده محتوا565427760مشاهده
تصویر کاربری

محمد شمس

3 الی 5 میلیون تومانمقاله نویس665427760مشاهده
تصویر کاربری

سعید رضاوند

5 الی 8 میلیون تومانکارشناس محتوا165427760مشاهده
تصویر کاربری

حسین حدادی

1 الی 3 میلیون تومانمدیر محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

ستاره محمدی

1 الی 3 میلیون تومانادمین شبکه های اجتماعی765427760مشاهده
تصویر کاربری

پارسا کرمانی

3 الی 5 میلیون تومانویراستار و محتوا نویس365427760مشاهده
تصویر کاربری

مرتضی گرجی

3 الی 5 میلیون تومانبازاریاب دیجیتال265427760مشاهده
تصویر کاربری

رضا مطلبی

1 الی 3 میلیون تومانبازاریاب دیجیتال565427760مشاهده
تصویر کاربری

مهناز ترابی

3 الی 5 میلیون تومانسئوکار365427760مشاهده
تصویر کاربری

زهرا خدایی

5 الی 8 میلیون تومانکارشناس محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

رامین محبی

3 الی 5 میلیون تومانادمین شبکه های اجتماعی365427760مشاهده
تصویر کاربری

احسان شاهدیان

5 الی 8 میلیون تومانمتخصص سئو265427760مشاهده
تصویر کاربری

افسانه هاشمیان

8 میلیون تومان و بالاترمحتوا نویس765427760مشاهده
تصویر کاربری

سارا تهرانی

3 الی 5 میلیون تومانبازاریاب دیجیتال565427760مشاهده
تصویر کاربری

شایان مظفری

1 الی 3 میلیون تومانمدیر محتوا665427760مشاهده
تصویر کاربری

نوید طاهریان

3 الی 5 میلیون توماننویسنده465427760مشاهده
تصویر کاربری

هما رستگار

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا365427760مشاهده
تصویر کاربری

محدثه شکوهی

3 الی 5 میلیون تومانکارشناس محتوا765427760مشاهده
تصویر کاربری

علیرضا غلامی

3 الی 5 میلیون توماننویسنده محتوا765427760مشاهده
تصویر کاربری

مهدیه حسینی ها

2کارشناس تولید محتوا254147345مشاهده
41287645مشاهده
تصویر کاربری

پریسا رودحله

2تولیدکننده محتوا337327444مشاهده
تصویر کاربری

مریم کاظمی

4مدیر پروژه‌های سوشال مدیا335227341مشاهده
تصویر کاربرنام کاربر حقوق درخواستی عنوان کاری سابقه کاری بازاریابی محتوا مهارت های تولید محتوا هوش متخصص محتوا نمره کلکارنامه کاربر