آزمون پایان دوره بوت کمپ

کسب درآمد دلاری

تعداد سوالات: 20 سوال
مدت زمان شرکت در آزمون: 20 دقیقه
آزمون نمره منفی دارد!