دسته بندی: استراتژی

2 دوره
245,000 تومان

تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی

50 درس
56 دانشجو
220,000 تومان

دانش بازاریابی

41 درس
131 دانشجو