داشبورد آزمون ها

5 آذر 1401

آزمون

اول

رغبت سنجی شغلی هالند

تعداد سوالات:

48 سوال

زمان تقریبی:

15 دقیقه

مشاهده نتیجه آزمون

آزمون

دوم

نوآوری با تفکر طراحی

تعداد سوالات:

8 سوال

زمان تقریبی:

10 دقیقه

مشاهده نتیجه آزمون

آزمون

سوم

شخصیت شناسی MBTI

تعداد سوالات:

87 سوال

زمان تقریبی:

20 دقیقه

مشاهده نتیجه آزمون

آزمون

چهارم

سوالات تکمیلی رویداد

تعداد سوالات:

10 سوال

زمان تقریبی:

10 دقیقه

دختر ایران، سلام!
جهت تکمیل پروفایل شخصی خود روی گزینه زیر کلیک کرده و در آزمون ها شرکت کنید.

از شماره همراه به عنوان نام کاربری و روش "ورود با رمز عبور یک بار مصرف"، استفاده کنید!

رویداد ملی ارزش آفرینی دختران ایران ”دا“ - تیرماه ۱۴۰۱