برند سازی

Brand Marketing

برند سازی

طراحی و تدوین استراتژی برند

T-Shaped-Illustration

معرفی واحد

احساس و اعتقاد و یا در بیان کلی تر همه آنچه که مشتریان با شنیدن نام یا دیدن محصول ما در ذهنشان نقش می بندد تحت عنوان برند شناخته می شود. یکی از مهم ترین مشخصه های اجرای درست بازاریابی، برند سازی صحیح در بازار و در بین مشتریان است. فرایندی که می تواند تضمین کننده رشد سازمان و بقای محصول در بازار باشد. واحد برندینگ در هر سازمان با تدیون استراتژی های صحیح  تمامی المان های اجرایی از محتوا گرفته تا محصول و خدمات را از فیلتر مهمی به نام برند عبور داده تا در عین همبستگی، سیاست های سازمان به درستی در ذهن مشتریان نقش ببندد.

با یک نگاه!

T-Shape مهارتی برند سازی

معرفی

لیست کامل مهارت های مورد نیاز در برند سازی در 4 سطح ترسیم شده اند که با حرکت در مسیر افقی T (از راست به چپ) تنوع مهارت های مورد نیاز و حرکت در مسیر عمودی T (از بالا به پایین) میزان تسلط به این مهارت ها و عمق اطلاعاتی مورد نیاز برای هر کدام را شناسایی خواهید کرد.

راهنمای استفاده

با انتخاب هر مهارت و ورود به آزمون اختصاصی آن می توانید سطح اطلاعاتی خود را محک زده و  T-Shape اختصاصی خود را ترسیم کنید.با توجه به بروزرسانی مطالب وب سایت، در حال حاضر مهارت هایی که آیکون "تیک" دارند فعال هستند.