روابط عمومی

Corporate Communications

روابط عمومی

مدیریت رسانه ها و همکاری های تجاری

T-Shaped-Illustration

معرفی واحد

با بزرگ شدن سازمان و تشکیل یک جامعه بزرگ از مشتریان، باید منتظر اظهار نظرهای شخصی و غیرشخصی کاربران، رسانه ها و سایر افراد جامعه در شبکه های مختلف باشید. بسیاری از مواقع مشتریان، نظرات، شکایات و دیدگاه های خود را مستقیم به سازمان اعلام نکرده و از طریق ابزار مختلف آن را با عموم به اشتراک می گذراند. در نتیجه این وظیفه واحد روابط عمومی بوده که تمامی این نکات را شناسایی کرده و بهترین عکس العمل ممکن را نسبت به آن اجرا کند. علاوه بر آن بررسی شکایات و درصد رضایت مشتریان، از وظایف بسیار مهم دیگر این واحد است که می تواند اصلاحات مورد نیاز سیستم را شناسایی کند.

با یک نگاه!

T-Shape مهارتی روابط عمومی

معرفی

لیست کامل مهارت های مورد نیاز در روابط عمومی در 4 سطح ترسیم شده اند که با حرکت در مسیر افقی T (از راست به چپ) تنوع مهارت های مورد نیاز و حرکت در مسیر عمودی T (از بالا به پایین) میزان تسلط به این مهارت ها و عمق اطلاعاتی مورد نیاز برای هر کدام را شناسایی خواهید کرد.

راهنمای استفاده

با انتخاب هر مهارت و ورود به آزمون اختصاصی آن می توانید سطح اطلاعاتی خود را محک زده و  T-Shape اختصاصی خود را ترسیم کنید.با توجه به بروزرسانی مطالب وب سایت، در حال حاضر مهارت هایی که آیکون "تیک" دارند فعال هستند.