شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

تاریخ: 7 بهمن 1400

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

راهنما

تصویر کاربر نام کاربر وضعیت تاهل سن رشته تحصیلی عنوان کاری سابقه کاری حقوق درخواستیرزومه
تصویر کاربری
زهرا کرامتی پورمجرد25ارتباط تصویری (گرافیک)طراح و گرافیست01 دانلود
تصویر کاربری
معصومه اسفندیاریمجرد32مدیریت شهریمدیر محتوا101 دانلود
تصویر کاربری
ملیحه فرامرزیمجرد37کارافرینیمدیر153 دانلود
تصویر کاربر نام کاربر وضعیت تاهل سن رشته تحصیلی عنوان کاری سابقه کاری حقوق درخواستیرزومه