تاریخ: 10 آذر 1401

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

استخدامی گرافیست

مسیر آزمون ها:

مسیر آزمون ها:

در صورت موفقیت در هر آزمون، لینک ورود به آزمون بعدی برای شما باز خواهد شد.

1

آزمون اصول تولید محتوا

تکمیل نشده!

2

آزمون اصول طراحی گرافیک

تکمیل نشده!

3

آزمون هوش چندگانه گاردنر

تکمیل نشده!

4

آزمون شخصیت شناسی نئو

تکمیل نشده!

لیست آزمون ها و تایید اطلاعات

قبل از اینکه شروع کنی!

برای اینکه بتوانیم نتایج آزمون شما را ثبت کرده و آنالیز کنیم، لازمه اول ثبت نام کنید! یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید وارد شوید

سریع و کاملا رایگان هستش و از این صفحه خارج نمی شوید!