نتیجه آزمون تعیین سطح

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

نام حوزه: تولید محتوا
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

کارشناس تولید محتوا

Novice

استراتژیست محتوا

Intermediate

مدیر بازاریابی محتوا

Advance

نیاز به راهنمایی دارید؟ ارتباط با پشتیبانی