تاریخ: 15 مهر 1401

داشبورد اطلاعات

گزارش آماری

جنسیت کارجوها

حقوق های درخواستی

سطح تحصیلات

در منوی سمت راست، با انتخاب هر بخش، می توانید اطلاعات مختلف مربوط به کارجویان را مشاهده کنید

تیم پشتیبانی بتاتیک
در خدمت شماست