تاریخ: 15 مهر 1401

اطلاعات کارجویان

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

حسین حدادی

مدیر محتوا

سن: 30 سال

مجرد

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مکانیک

حقوق درخواستی: 1 الی 3 میلیون تومان

همراه: 09101231101

ایمیل: hoseinhadadi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

رضا مطلبی

بازاریاب دیجیتال

سن: 21 سال

مجرد

سابقه کاری: 5 سال

تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: نرم افزار

حقوق درخواستی: 1 الی 3 میلیون تومان

همراه: 09101231102

ایمیل: rezamotalebi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

شایان مظفری

مدیر محتوا

سن: 34 سال

مجرد

سابقه کاری: 6 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

حقوق درخواستی: 1 الی 3 میلیون تومان

همراه: 09101231109

ایمیل: shayanmozafari@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

ستاره محمدی

ادمین شبکه های اجتماعی

سن: 18 سال

مجرد

سابقه کاری: 7 سال

تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

حقوق درخواستی: 1 الی 3 میلیون تومان

همراه: 09101231117

ایمیل: setaremohammadi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تصویر کاربری

نوید طاهریان

نویسنده

سن: 28 سال

مجرد

سابقه کاری: 4 سال

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: صنایع

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231104

ایمیل: navidtaherian@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تصویر کاربری

مرتضی گرجی

بازاریاب دیجیتال

سن: 31 سال

مجرد

سابقه کاری: 2 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت عملکرد

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231107

ایمیل: mortezagorj@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

رامین محبی

ادمین شبکه های اجتماعی

سن: 29 سال

مجرد

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231108

ایمیل: raminmohebi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

علیرضا غلامی

نویسنده محتوا

سن: 27 سال

مجرد

سابقه کاری: 7 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی شخصیت

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231110

ایمیل: alirezagholami@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تصویر کاربری

محمد شمس

مقاله نویس

سن: 31 سال

مجرد

سابقه کاری: 6 سال

تحصیلات: دکتری

رشته تحصیلی: ریاضی

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231111

ایمیل: mohammadshams@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

پارسا کرمانی

ویراستار و محتوا نویس

سن: 23 سال

مجرد

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231112

ایمیل: parsakermani@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

سارا تهرانی

بازاریاب دیجیتال

سن: 34 سال

مجرد

سابقه کاری: 5 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231114

ایمیل: saratehrani@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

محدثه شکوهی

کارشناس محتوا

سن: 42 سال

متاهل

سابقه کاری: 7 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231115

ایمیل: mohadesshokuhi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

الهام حسینی

نویسنده محتوا

سن: 28 سال

مجرد

سابقه کاری: 5 سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: اقتصاد نظری

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231116

ایمیل: elhamhoseini@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تصویر کاربری

مهناز ترابی

سئوکار

سن: 20 سال

مجرد

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: فلسفه

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231118

ایمیل: mahnaztorabi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
7 اسفند 1400
تصویر کاربری

هما رستگار

کارشناس محتوا

سن: 37 سال

مجرد

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: دکتری

رشته تحصیلی: کارافرینی

حقوق درخواستی: 3 الی 5 میلیون تومان

همراه: 09101231120

ایمیل: homarastegar@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

احسان شاهدیان

متخصص سئو

سن: 35 سال

متاهل

سابقه کاری: 2 سال

تحصیلات: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: نرم افزار

حقوق درخواستی: 5 الی 8 میلیون تومان

همراه: 09101231103

ایمیل: ehsanshahedian@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

علی هاشمی

محتوا نویس

سن: 32 سال

مجرد

سابقه کاری: 6 سال

تحصیلات: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: مكانيك

حقوق درخواستی: 5 الی 8 میلیون تومان

همراه: 09101231105

ایمیل: alihashemi@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
در انتظار بررسی
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
بررسی نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

سعید رضاوند

کارشناس محتوا

سن: 24 سال

مجرد

سابقه کاری: 1 سال

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

حقوق درخواستی: 5 الی 8 میلیون تومان

همراه: 09101231106

ایمیل: saeedrezavand@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
رد
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید نشده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

زهرا خدایی

کارشناس محتوا

سن: 28 سال

متاهل

سابقه کاری: 3 سال

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

حقوق درخواستی: 5 الی 8 میلیون تومان

همراه: 09101231113

ایمیل: zahrakhodaee@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

وضعیت کاربر:
تایید
تاریخ ثبت نام:
13 بهمن 1400
تعیین وضعیت:
تایید شده
تاریخ تکمیل آزمون ها:
14 بهمن 1400
تصویر کاربری

افسانه هاشمیان

محتوا نویس

سن: 34 سال

مجرد

سابقه کاری: 7 سال

تحصیلات: دکتری

رشته تحصیلی: آينده پژوهي

حقوق درخواستی: 8 میلیون تومان و بالاتر

همراه: 09101231119

ایمیل: afsanehashemian@gmail.com

لینکدین: ثبت نشده

وب سایت: ثبت نشده

تیم پشتیبانی بتاتیک
در خدمت شماست