کارنامه عملکردی کارآفرینان

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

تصویر کاربری

ghodsieh mostaghni

سن: 62 سال

متاهل

عنوان طرح: مدیر منابع انسانی

تاریخ ثبت: 16 اسفند 1400

همراه: 9155226088

ایمیل: mostaghani@yahoo.com

مهارت های نرم

خلاقیت حد نیاز!
%70
کارآفرینی حد نیاز!
%77.5
اشتیاق به تجربیات تازه حد نیاز!
%57
توافق پذیری حد نیاز!
%52
هوش درون فردی حد نیاز!
%91
هوش توان سازگاری حد نیاز!
%80
هوش مدیریت استرس حد نیاز!
%87

نمرات زیرشاخه های هوش درون فردی

خودآگاهی خودشکوفایی  عزت نفس خودابرازگری استقلال
%93  %97  %93  %97  %77 

 نقطه قوت

 نقطه قوت

 نقطه قوت

 نقطه قوت

نسبتا مناسب

 
 
 
 
 

خودآگاهی هیجانی:

این عامل به عنوان توانایی از آگاهی، شناسایی و درک احساسات تعریف شده است. در ابتدا و مهم تر از همه، خودآگاهی احساسی، توانایی تشخیص عواطف مختلف و تمایز میان آنها است. به عنوان مثال، باید بدانیم که چه زمانی عصبانی هستیم و چه زمانی ترسيده ايم و تفاوت بین اين دو که بسیاری از مردم را گیج می کند را تشخیص بدهیم. این نه تنها توانایی آگاهی از احساسات و تمایز میان آنها است، بلکه توانایی درک این است که چرا ما اين گونه احساس می کنیم. خودآگاهی عاطفی، این است كه بدانیم چه احساسی داریم، و بدانیم چه چیزی باعث این احساسات می شود.

خودشکوفایی:

این عامل به عنوان توانایی افراد برای تعیین اهداف شخصی و طي كردن مسير جهت دستیابی به آنها برای عملیاتی نمودن توانایی های بالقوه شان تعریف شده است. اساساً خودآزمايي، به ميزان واقعی پتانسیل درونی افراد مربوط میشود. تلاش برای تحقق بخشیدن به توانایی های بالقوه شامل ایجاد فعالیت های معنی دار و لذت بخش است. علاوه بر این، هیجان در مورد علايق، انرژی و انگیزه افراد برای ادامه آنها است. اين عامل، انرژی احساسی اي را ایجاد می کند که به افراد انگیزه می دهد تا بهترین کارشان را انجام دهند.

عزت نفس:

این عامل به عنوان توانایی افراد در خودشناسي، درک دقیق و پذیرش خودشان تعریف شده است. اين که به دقت نگاه خودمان را بررسی و ارزیابی کنیم، در نهایت منجر به پذیرش و احترام به خود میشود. در حقيقت عزت نفس، توانایی دوست داشتن خود، همان طور كه هستيم با (تمام نقاط قوت و ضعف) است. این جنبه هوش عاطفی-اجتماعی به طور مستقیم با خودآگاهی ارتباط دارد كه بر روي احساساتي از قبيل اعتماد به نفس، امنیت، قدرت درونی و تكيه كردن بر خود به صورت سالم و درست (به جای وابستگی به دیگران) تاثیر می گذارد. در عین حال باید بدانیم خودخواهی با این احساسات مترادف نیست. احساس اطمینان از خود وابسته به عزت نفس پایه است، که با یک احساس خوب شناخته شده از هویت ما به عنوان یک فرد مرتبط است.

خودابرازگری:

این عامل بسیار مهمِ به عنوان توانایی افراد در بیان احساسات به صورت موثر و سازنده است که به طور كلي بر اساس خودآگاهی است. در واقع اين عامل توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار و همچنین توانایی افراد برای دفاع از حقوقشان به شیوه غير مخرب است. این عامل بر پایه اعتماد به نفس، روراستی و جسارت است. جسور بودن و یا به عبارتی توانایی بیان احساسات، از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است: توانایی بیان احساسات در سطح عاطفی، توانایی بیان باورها و عقاید در سطح شناختی، توانایی دفاع از حقوق و عدم اجازه دادن به دیگران در آزار و یا سوءاستفاده. در جسور بودن قدرت قاطعیت وجود دارد. به همین ترتیب، این یک ویژگی مهم برای رهبران است تا در تصمیم گيري قاطع و مقتدر باشند. افرادِ جسور بیش از حد تحت کنترل محيط، خجالتی یا تسلیم نیستند و قادر به ابراز احساسات خود، اغلب به طور مستقیم، سازنده، بدون تهاجم و سوء استفاده هستند. آنها در حین تعامل با دیگران ميتوانند نقطه نظرات خود را بدون ایجاد اختلالات ناخوشایند منتقل كنند. علاوه بر این، این افراد اغلب به وسيله اصول خودشون هدایت میشوند؛ جسورانه و با اعتماد به نفس عمل ميكنند که این ها ویژگی های مهم برای مدیران و رهبران است.

استقلال:

این عاملِ به عنوان توانایی افراد برای خودمختاری (تكيه برخود) و عدم وابستگی احساسی به دیگران تعریف شده است. این توانایی يعني خودمان، هدايتگر افكار و اقداماتمان باشيم. افراد مستقل در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مهم به خودشان تكيه ميكنند. با این حال، ممکن است پیش از تصمیم گیری، نظرات دیگران را مورد بررسی قرار بدهند اما مشاوره با دیگران نشانه وابستگی در این مورد نیست. اين افراد مستقل، از چسبیدن به دیگران برای برآورده ساختن نیازهای عاطفی خود اجتناب ميكنند. توانایی مستقل بودن به درجه ی قدرت درونی افراد، اعتماد به نفس و همچنین میل به برآورده کردن انتظارات و تعهدات بدون اينكه وابسته به اين انتظارات باشند، بستگی دارد .این عامل براي يك مدير و رهبر موفق بودن و همچنین شغل هایی که نیاز به کار و تصمیم گیری های فردی دارند بسيار مهم است. کارکنان وابسته باعث می شوند که تیم ها به سختي به طور موثر و کارآمد کار کنند زیرا آنها فرایند کار گروهی را آهسته می کنند، چون به دیگران وابسته اند تا كاري را كه بايد انجام شود به آنها نشان دهند و اغلب برای تکمیل وظایف خود نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر، افراد بیش از حد مستقل اغلب در كار هاي گروهي اعضاي مناسبي نيستند و همکاری با دیگران را دشوار میکنند. به همین ترتیب، میزان مناسبي از استقلال ، مانند بسیاری از ویژگی های ديگر انسانی، مطلوب و مورد نیاز است.

نمرات زیرشاخه های هوش توان سازگاری

واقع گرایی انعطاف پذیری  حل مسئله
%67  %87  %87 

نسبتا مناسب

 نقطه قوت

 نقطه قوت

 
 
 

واقع گرایی:

این عاملِ ، توانایی افراد در اعتبار بخشيدن به احساساتشان و در نظر گرفتن واقعیت است كه شامل ارزیابی بین آنچه که به صورت دروني تجربه كرده اند و آنچه در دنياي خارج وجود داره می باشد. تست واقعیت، اساسا شامل تنظيم وضعیت حاضر ، تلاش برای نگه داشتن همه چیز در منظر صحیح و تجربه موارد مختلف به صورت واقعي و همانطور كه هستند، ميباشد ، بدون رويا پردازي بیش از حد و یا افکار پوچ در مورد آنها

انعطاف پذیری:

به توانایی کلی افراد برای سازگاری با شرایط ناآشنا، غیر قابل پیش بینی و پویا اشاره دارد. افراد انعطاف پذير، چابک اند و قادر به واکنش در برابر تغییرات بدون سختي هستند. این افراد هنگامی که اشتباه ميكنند، می توانند ذهن خودشان را تغییر بدهند. آنها به طور کلی از ایده ها، جهت ها و شیوه های مختلف استقبال ميكنند و مشکلی با شروع کارهای جدید یا به طور کلی تغيير تنظيمات كار ندارند. بر اساس یافته های تحقیق، انعطاف پذیری به شدت با توانایی سازگاري با محیط های مختلف اجتماعی ارتباط دارد. این عامل در رهبری نیز بسیار مهم است، زیرا توانایی مدیریت چند وظیفه را همراه با انجام دادن آن ها و انعطاف پذیری در یک محیطي كه با سرعت تغییر ميكند و چالش های جدیدي را در پی دارد، ممكن ميسازد. عدم انعطاف پذیری می تواند در بعضی موارد به پیامدهای فاجعه بار برای سازمان منجر شود. افرادی که نمره پایین را در مقیاس انعطاف پذیری دارند، به نظر می رسد در تفکر و رفتارشان سختي نشان دهند؛ آنها تمایل دارند به طور کلی و به ویژه در برابر تغییرات مقاومت كنند. عدم انعطاف در رهبری و در کل سازمانها، یک تهدید جدی برای بقای سازمان و شرکت است.

حل مسئله:

این عامل بر توانایی افراد در حل مسائل فردي و بین فردی موثر است . حل مسئله همراه با "تست واقعیت" و "انعطاف پذیری" عناصر ضروری براي سازگاری هستند . این عامل مستلزم توانایی شناسایی و تعریف مشکلات و همچنین تولید و اجرای راه حل های بالقوه است. حل مسئله مستلزم توجه به جزئیات در یک وضعیت بسیار پیچیده است و نياز به فیلترینگ سريع اطلاعات و نیز اولویت بندی يك مسیر دارد. این فرآیند با "شناخت الگو" ارتباط نزدیکی دارد و به یاد می آورد که چه چیزی در شرایط خاص بهتر کار میکند.

نمرات زیرشاخه های هوش مدیریت استرس

کنترل تکانش تحمل فشار روانی 
%90  %83 

 نقطه قوت

 نقطه قوت

 
 

کنترل تکانش:

یافته های تحقیق نشان داده است که"کنترل" احساسات و تحريكات با "درک" احساسات به طور عمده ارتباط دارد. بدیهی است که به منظور عملکرد موثر، باید علاوه بر درك احساسات، آن هارا کنترل نیز کرد. کنترل تحريكات به عنوان یک عنصر مهم در توانایی رهبری، مذاکره و حل منازعات است. مشکلات مربوط به کنترل تحريكات معمولا کاملا واضح و همينطور مخرب هستند. آنها اغلب با تحمل كم در برابر احساس عصبانيت، تحریک پذیری، مشکلات کنترل خشم، سوء استفاده، از دست دادن کنترل خود و رفتار انفجاری و غیر قابل پیش بینی ظاهر میشوند. این يك عامل کلیدی برای "هدايت كردن" در رهبری است.

تحمل فشار روانی:

این عاملِ مهم به عنوان توانایی افراد برای مدیریتِ موثر و سازنده احساسات تعریف می شود. در اصل، تحمل استرس، توانایی مقاومت و مقابله با حوادث نامطلوب و موقعیت های استرس زا است بدون آنکه در هم بشكنيم. یافته های تحقیق نشان داده که تحمل استرس به شدت با توانایی شناسایی، درک و کنترل احساسات و همچنین با توانایی مقابله با تحميل های زیست محیطی، برای تاثیر گذاري بر وقایع استرس زا و بهبود فوري وضعیت، در ارتباط است. این بخش مهمی از هوش هیجانی و یک کیفیت ضروری براي رهبری است و رهبران توانا در مقابله با استرس، یک دارایی واقعی برای هر تیم و سازمان هستند.

نمرات زیرشاخه های شخصیت شناسی نئو

اشتیاق به تجربیات تازه توافق پذیری 
%57  %52 

نسبتا مناسب

نسبتا مناسب

 
 

اشتیاق به تجارب تازه:

میزان اشتیاق افراد به کسب تجربیات تازه یکی از شاخص های شناخت شخصیت آنها در کار و زندگی است. این گونه افراد مدام به دنبال یافتن اطلاعات و تجربیات جدید هستند و در صورت دستیابی به تجربیات جدید، احساس خوبی خواهند داشت. همین موضوع باعث ترغیب آن ها به کسب تجربیات جدید و در نهایت موفقیت آن ها در کار و زندگی می شود. در مقابل این گونه افراد، افرادی هستند که میلی به دستیابی تجربه و اطلاعات جدید ندارند. همین امر باعث جلوگیری از پیشرفت آن ها می شود . شناخت این بعد از شخصیت بسیار به افراد کمک می کند .

توافق پذیری:

شاخص توافق پذیری، ارتباطات میان فردی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌ دهد. فرد توافق پذیر به راحتی با افراد دیگر ارتباط دوستانه و صمیمی برقرار می‌ کند. اینگونه افراد از شرکت در اجتماع و همچنین کارهای گروهی لذت می برند و کارهای گروهی را به کارهای انفرادی ترجیح می دهند و از همه مهم تر اهل رقابت و ریسک کردن هستند. در مقابل اینگونه افراد، افراد توافق ناپذیر قرار دارند. اینگونه افراد برخلاف افراد توافق پذیر کارهای انفرادی را بر کارهای گروهی مقدم می شمارند. همچنین افراد توافق ناپذیر اهل رقابت و ریسک کردن نیستند. تشخیص توافق پذیر بودن یا توافق ناپذیر بودن در شناخت شخصیت افراد بسیار موثر و مفید است.

نتایج آزمون MBTI

برون گرا درون گرا
E: %79 I: %21
حسی شهودی
S: %36 N: %64
منطقی احساسی
T: %77 F: %23
قضاوت گر ادراکی
J: %77 P: %23

تیپ شخصیتی: ENTJ

ENTJ

تیپ شخصیتی ENTJ: برون گرا – شهودی – منطقی - قضاوتی

معرفی

تیپ ENTJشخصی فعال، پر انرژی، مطمئن و با صلاحیت است. او طبیعتاً به جاهایی می رود که بتواند در آن مسئولیت داشته باشد و با استفاده از منابع به هدف‌های بلند مدت خود برسد. او شخصی با علم و اطلاع است. از مواجهه استقبال می‌کند. دوست دارد در بحث‌های روشنفکرانه شرکت کنند. این تیپ از اشخاصی که آنها را به مبارزه می‌طلبد استقبال می‌کند و برای کسانی که این کار را نمی‌کنند احترامی قائل نیست. در محل کار او دوست دارد مسئول باشد، و می‌تواند رهبر موفقی باشد. می‌تواند مشکلات سازمان را شناسایی کند و راه‌حل‌های ابتکاری برای کوتاه مدت و بلند مدت ارائه نماید. تیپENTJ دوست دارد با افراد قوی، مستقل و نتیجه‌گرا کار کند و بدون اینکه دلیل منطقی وجود داشته باشد تسلیم نمی‌شود.

محل کار

تیپ ENTJ دوست دارد مسئول باشد، اغلب مشاغل سرپرستی، مدیریت و رهبری را بر عهده دارد. او مایل است که مسئول بهره‌برداری از توانایی‌های ویژه خود باشد. می‌تواند رهبر موفقی باشد و برای رهبری و بنیان نهادن سازمان‌ها بسیار مناسب است. او موانع را به عنوان چالش در نظر می‌گیرد. او این توانایی را دارد که مشکلات سازمان را آشکارا شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی ابتکاری برای کوتاه مدت یا بلند مدت، بسته به نیاز سازمان ارائه کند. این تیپ برای رسیدن به هدف‌هایش به روش‌های استراتژیک توجه می‌کند. حقایق و استراتژی‌ها را از قبل سازماندهی می‌کند و دوست دارد که کارهایش زودتر از زمان مقرر تمام شود. عدم کارایی را دوست ندارد، از نداشتن صلاحیت، از نداشتن قاطعیت بیزار است. او رقابت‌جو است و اغلب معتاد به کار می‌باشد. دوست دارد با اشخاص قوی، مستقل و نتیجه‌گرا کار کند. تیپ ENTJ بدون اینکه دلیل منطقی وجود داشته باشد تسلیم نمی‌شود. دوست دارد عهده دار امور باشد و تصمیم گیرنده باشد. این تیپ مایل نیست از دیگران دستورالعمل و راهنمایی بگیرد. مگر آنکه آن شخص از دانش و صلاحیت بیشتری برخوردار باشد. برای مسائل گوناگون راه‌حل‌های منطقی ارائه می دهد. دوست دارد با دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های روشن و واضح کار کند.

ارتباط با دیگران

تیپ ENTJ فردی صادق، صریح و رک است. او تعهداتی دارد و صریحاً از این تعهدات حرف می‌زند. اشخاصی را که به آنها علاقه‌مند است تشویق می‌کند که به شکلی که در نظر او از همه مناسب‌تر است فعالیت کنند. با شور و اشتیاق زندگی می‌کند. این تیپ خوش خلق و خوی و در مواقعی جدی است. از روابط به عنوان فرصت مناسبی برای یادگیری استفاده می‌کند. او به حیثیت و موقعیت بها می‌دهد. او دوست دارد در زندگی شریکی داشته باشد که او را در رسیدن به هدف‌های زندگی‌اش یاری بدهد. به همسری احتیاج دارد که خود مختار بوده و از عزت نفس خوب برخوردار باشد. وقتی کاری مطابق میلش انجام نمی‌شود صبر و شکیبایی خود را از دست می‌دهد. تیپ ENTJ می‌تواند مرعوب کننده، صریح و مستقیم باشد. او می‌تواند جنبه‌های ملایم خود را پنهان کند تا خشن و زبر به نظر برسد. در شرایط استرس و فشار با خود و با دیگران رفتار پرخاش کننده دارد.

اوقات فراغت

تیپ ENTJ برای هر کاری دنبال برنامه بهتری می گردد. مانند سایر شئونات زندگی، تفریح و فراغت هم باید هدفی را جستجو کند. دوست دارد در برنامه‌هایی شرکت کنند که با اشخاص در تبادل سودمند قرار بگیرد. ممکن است ترجیح دهد که کار را با تفریح ادغام کند.

نقاط ضعف

- می خواهند با سرعت به سراغ چالش های بزرگتر بروند! - با عجله تصمیم گیری می کنند! - اغلب سخت گیر، رک و ناشکیبا هستند! - ممکن است نزدیک شدن به آنها کمی دشوار باشد! - به لحاظ احساسی واکنش های نا متناسب نشان می دهند! - گاهی به موقعیت های به ظاهر بی اهمیت واکنش های تند و جدی نشان می دهند!

نقاط قوت در محل کار

- توانایی حل مسائل - توانایی مدیریتی سطح بالا - درک مسائل پیچیده - کلی نگری - تمایل به موفقیت بالا - توانایی برنامه ریزی - شروع شجاعانه کار و حرکت به سوی هدف - تصمیم گیری منطقی

نقاط ضعف در محل کار

- تصمیم گیری عجولانه - عدم علاقه به جزئیات - نداشتن رفتار سیاستمدارانه - توجه افراطی به کار و عدم توجه کافی به روابط خانوادگی - عدم همکاری با افرادی که متناسب با سرعت شما درک و کار نمی کنند!

بخش چهارم: امتیاز کل و T-Shape مهارتی

    %74 امتیاز کل کاربر
    %0 امتیاز مهارت های سخت
    %74 امتیاز مهارت های نرم

از انجایی که هیچ آزمون تخصصی در این فرآیند استخدامی فعال نشده است، امکان ترسیم T-Shape مهارتی وجود ندارد.

نمودار T-Shape کاربر

برای اینکه بتونی به راحتی نمودار T-Shape رو ببینی، بهتره گوشی رو به حالت افقی بگیری!

افقی گرفتن گوشی

سطح1: مقدماتی
سطح2: متوسط
سطح3: پیشرفته

نیاز به راهنمایی دارید؟ ارتباط با پشتیبانی

نسخه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

مشاغل بر اساس رشته تحصیلی شما فیلتر می شوند!

تمامی مشاغل و صنایع برای شما لحاظ خواهد شد!