چقدر هزینه می کنید تا یک استخدام
هوشمند و حساب شده داشته باشید؟

چند درصد حقوق ماهانه یک کارمند؟

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید و پاسخ آن را مشاهده کنید:

%3 یعنی چیزی حدود 90 الی 150 هزار تومان!

تحقیقات موسسه SHRM نشان می دهد،  یک استخدام بد و درنتیجه آن اخراج نیرو و جذب یک نیروی جدید می تواند در کنار هزینه های مستقیم خود، هزینه های پنهان بسیاری داشته باشد و مجموعا تا 240 هزار دلار (نزدیک به 4 برابر دریافتی سالانه یک کارمند) برای یک شرکت هزینه داشته باشد!

این در حالی است که 71% کارفرماها اعلام کرده اند که در استخدام های خود معمولا اشتباه می کنند!

به نظر شما منطقی نیست در ابتدا کمی بیشتر هزینه کنید،
اما از هزینه های سرم سام آور آینده پیشگیری کنید؟

%10 یعنی چیزی حدود 300 الی 500 هزار تومان!

تنها با پرداخت 10% حقوق ماهانه یک کارمند، می توانید بهترین و  با استعدادترین کارجوها را شناسایی کنید، آن ها را سریع تر از دیگران استخدام کنید، زودتر رشد دهید و برای مدت طولانی تری در سازمان خود داشته باشید!

به نظر شما این یک سرمایه گذاری هوشمندانه نیست؟

%50 یعنی چیزی حدود 1 میلیون 500 الی 2 میلیون 500 هزار تومان!

دقت کنید که جذب و استخدام اولین مرحله از فرآیند توسعه سرمایه های انسانی است و تمام راه نیست!  برای داشتن یک تیم فعال و پویا توجه به آموزش، فرهنگ سازمانی، برند کارفرمایی، بهره وری، انگیزه و سایر موارد نیز الزامی است و باید سرمایه گذاری خود را به این موارد نیز اختصاص دهید! 

پس به نظر شما بهتر نیست قسمتی از این ملبغ را به جذب و استخدام
و باقی آن را به حوزه های آموزش و بهره وری نیرو اختصاص دهید؟

قیمت پلن ها

طرحی را انتخاب کنید که دقیقا مطابق با نیاز شماست!

پلن آلفا

هزار تومان 150
 • مدت زمان: 1 ماهه
 • تعداد موقعیت شغلی: 1 عدد
 • تعداد کارجو /کارمند: نامحدود
 • نامحدود آزمون اختصاصی و روانشناختی
 • انتخاب کارجو/کارمند برگزیده به کمک هوش مصنوعی
 • سایر موارد

پلن بتا

هزار تومان 790
 • مدت زمان: 3 ماهه
 • تعداد موقعیت شغلی: 3 عدد
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • نامحدود آزمون اختصاصی و روانشناختی
 • انتخاب کارجو/کارمند برگزیده به کمک هوش مصنوعی
 • سایر موارد
محبوب ترین

پلن گاما

هزار تومان 1490
 • مدت زمان: 6 ماهه
 • تعداد موقعیت شغلی: 12 عدد
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • آزمون اختصاصی و روان شناختی نامحدود
 • انتخاب کارجو/کارمند برگزیده به کمک هوش مصنوعی
 • سایر موارد

مشخصات کامل پلن ها

نام پلن

آلفا

بتا

گاما

دلتا

مدت زمان

1 ماه

3 ماه

6 ماه

6 ماه

تعداد موقیت شغلی فعال

1

3

12

نامحدود

خرید موقعیت شغلی بیشتر

255,000 تومان

229,000 تومان

198,000 تومان

تعداد کارجو/کارمند

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

تعداد آزمون تخصصی

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

تعداد آزمون روان شناختی

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قابلیت انتخاب آزمون ها

قابلیت اضافه کردن سوال

قیمت پلن

150 هزار تومان

790 هزار تومان

1,490 هزار تومان

2,700 هزار تومان

امکانات پنل کارفرما

1 ماهه

3 ماهه

6 ماهه

6 ماهه

داشبورد اختصاصی کارفرما

ارائه کارنامه اختصاصی برای هر کارجو/کارمند

ارائه گزارش تحلیلی و آماری تمام کارجویان/کارمندان

ارزیابی کاجو/کامند بر اساس اولویت های سازمان

انتخاب کارجویان/کارمندان برگزیده به صورت هوشمند

امکانات پنل کاربر

1 ماهه

3 ماهه

6 ماهه

6 ماهه

داشبورد اختصاصی کارجو/کارمند

ارائه کارنامه عملکردی به ازای هر آزمون

ارسال کارنامه نهایی و گزارش استخدام به کارجو

مقایسه عملکرد کارجو /کارمند با سایر کاربران

ارائه پیشنهادهای تحلیلی هوشمند جهت توسعه مهارتی و فردی

خدمات جانبی

1 ماهه

3 ماهه

6 ماهه

6 ماهه

ارسال پیامک اطلاع رسانی در هر مرحله

ارسال ایمیل اطلاع رسانی در هر مرحله

ایجاد پروفایل ویژه برای شرکت

خروجی اکسل و CSV داده ها

خروجی PDF گزارش ها و کارنامه ها

مشخصات کامل پلن ها

پلن آلفا - 150 هزار تومان

مشخصات

 • مدت زمان: 1 ماه
 • تعداد موقعیت شغلی: 1عدد
 • خرید موقعیت شغلی بیشتر: ندارد
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • تعداد آزمون تخصصی: نامحدود
 • تعداد آزمون روان شناختی: نامحدود
 • قابلیت انتخاب آزمون ها: دارد
 • قابلیت اضافه کردن سوال: دارد

پنل کارفرما

 • داشبورد اختصاصی کارفرما
 • ارزیابی کارجو/کارمند بر اساس اولویت های سازمان
 • ارائه کارنامه اختصاصی برای هر کارجو/کارمند
 • انتخاب کارجویان/کارمندان برگزیده به صورت هوشمند

پنل کاربر

 • داشبورد اختصاصی کارجو/کارمند
 • ارائه کارنامه عملکردی به ازای هر آزمون
 • مقایسه عملکرد کارجو/کارمند با سایر کاربران
 • ارائه پیشنهادهای تحلیلی هوشمند جهت توسعه مهارتی و فردی

خدمات جانبی

 • ارسال پیامک/ایمیل اطلاع رسانی در هر مرحله
 • خروجی اکسل و CSV داده ها
 • خروجی PDF گزارش ها و کارنامه ها
پلن بتا - 790 هزار تومان

مشخصات

 • مدت زمان: 3 ماه
 • تعداد موقعیت شغلی: 3 عدد
 • خرید موقعیت شغلی بیشتر: دارد (255,000 تومان)
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • تعداد آزمون تخصصی: نامحدود
 • تعداد آزمون روان شناختی: نامحدود
 • قابلیت انتخاب آزمون ها: دارد
 • قابلیت اضافه کردن سوال: دارد

پنل کارفرما

 • داشبورد اختصاصی کارفرما
 • ارزیابی کارجو/کارمند بر اساس اولویت های سازمان
 • ارائه کارنامه اختصاصی برای هر کارجو/کارمند
 • انتخاب کارجویان/کارمندان برگزیده به صورت هوشمند

پنل کاربر

 • داشبورد اختصاصی کارجو/کارمند
 • ارائه کارنامه عملکردی به ازای هر آزمون
 • مقایسه عملکرد کارجو/کارمند با سایر کاربران
 • ارائه پیشنهادهای تحلیلی هوشمند جهت توسعه مهارتی و فردی

خدمات جانبی

 • ارسال پیامک/ایمیل اطلاع رسانی در هر مرحله
 • خروجی اکسل و CSV داده ها
 • خروجی PDF گزارش ها و کارنامه ها
پلن گاما - 1,490 هزار تومان

مشخصات

 • مدت زمان: 6 ماه
 • تعداد موقعیت شغلی: 6 عدد
 • خرید موقعیت شغلی بیشتر: دارد (229,000 تومان)
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • تعداد آزمون تخصصی: نامحدود
 • تعداد آزمون روان شناختی: نامحدود
 • قابلیت انتخاب آزمون ها: دارد
 • قابلیت اضافه کردن سوال: دارد

پنل کارفرما

 • داشبورد اختصاصی کارفرما
 • ارزیابی کارجو/کارمند بر اساس اولویت های سازمان
 • ارائه کارنامه اختصاصی برای هر کارجو/کارمند
 • انتخاب کارجویان/کارمندان برگزیده به صورت هوشمند

پنل کاربر

 • داشبورد اختصاصی کارجو/کارمند
 • ارائه کارنامه عملکردی به ازای هر آزمون
 • مقایسه عملکرد کارجو/کارمند با سایر کاربران
 • ارائه پیشنهادهای تحلیلی هوشمند جهت توسعه مهارتی و فردی

خدمات جانبی

 • ارسال پیامک/ایمیل اطلاع رسانی در هر مرحله
 • خروجی اکسل و CSV داده ها
 • خروجی PDF گزارش ها و کارنامه ها
پلن دلتا - 2,700 هزار تومان

مشخصات

 • مدت زمان: 6 ماه
 • تعداد موقعیت شغلی: نامحدود
 • خرید موقعیت شغلی بیشتر: دارد (198,000 تومان)
 • تعداد کارجو/کارمند: نامحدود
 • تعداد آزمون تخصصی: نامحدود
 • تعداد آزمون روان شناختی: نامحدود
 • قابلیت انتخاب آزمون ها: دارد
 • قابلیت اضافه کردن سوال: دارد

پنل کارفرما

 • داشبورد اختصاصی کارفرما
 • ارزیابی کارجو/کارمند بر اساس اولویت های سازمان
 • ارائه کارنامه اختصاصی برای هر کارجو/کارمند
 • انتخاب کارجویان/کارمندان برگزیده به صورت هوشمند

پنل کاربر

 • داشبورد اختصاصی کارجو/کارمند
 • ارائه کارنامه عملکردی به ازای هر آزمون
 • مقایسه عملکرد کارجو/کارمند با سایر کاربران
 • ارائه پیشنهادهای تحلیلی هوشمند جهت توسعه مهارتی و فردی

خدمات جانبی

 • ارسال پیامک/ایمیل اطلاع رسانی در هر مرحله
 • خروجی اکسل و CSV داده ها
 • خروجی PDF گزارش ها و کارنامه ها

سوالات متداول

مزیت بتاتیک نسبت به سایر پلتفرم های استخدامی چیست؟

در بتاتیک با پرداخت همان هزینه، می توانید علاوه بر انتشار آگهی استخدامی خود در رسانه های مختلف، گزارش ارزیابی و بررسی کارجویان را نیز بر اساس مهارت های تخصصی و شخصیتی آن ها به صورت کاملا هوشمند دریافت کنید تا انتخاب خود را نه بر اساس رزومه که بر اساس عملکرد و توانایی های کارجویان انجام دهید.

چه گزارشی برای کارجویان ارسال می شود؟

در راستای حفظ اعتبار برند شما و داشتن ارتباط موثر با کارجویان، گزارش اختصاصی از نتایج کارجو در هر آزمون و همچنین مقایسه او با سایر کاربران نیز برای آنها ارسال می شود. در انتهای فرآیند ارزیابی نیز گزارش نهایی شامل نتیجه ارزیابی، دلیل رد هر کارجو به همراه یک سری پیشنهاد به آن ها گزارش می شود.

کارجویان چطور در آزمون ها شرکت می کنند؟

پس از مشخص شدن آزمون ها، پنل ارزیابی کارجویان به صورت خودکار طراحی شده و لینک دسترسی به آن به تمام کارجویان پیامک و ایمیل می شود. هر کارجو با ورود به پنل و ثبت اطلاعات خود، در هر آزمون شرکت کرده و درنهایت با تایید اطلاعات فرآیند ثبت نام او تکمیل می شود. گزارش زنده هر آزمون نیز در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

داشبورد کارفرما شامل چه اطلاعات و امکاناتی است؟

در داشبورد هر فرآیند استخدامی شما به  سه دسته اطلاعات زیر دسترسی خواهید داشت:

 1. مشخصات عمومی کارجویان: شامل سن، رشته تحصیلی، حقوق درخواستی، سابقه کار، فایل رزومه، حوزه کاری و …
 2. نتایج ارزیابی: شامل کلیه نمرات آزمون های مهارت سنجی و شخصیت شناسی به همراه تحلیل مفهومی و پیشبینی عملکردی برای هر کارجو
 3. لیست کارجویان برگزیده: دسته بندی کارجویان به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین و انتخاب بهترین کارجویان متناسب با الویت های انتخابی شما
کاجویان برگزیده چطور انتخاب می شوند؟

عملکرد کامل کارجویان به کمک الگوریتم های Clustering یادگیری ماشین با یکدیگر و همچنین سایر کاربران وب سایت مقایسه و ارزیابی شده و درنهایت با درنظر گرفتن اولویت های انتخابی شما  در مرحله ثبت موقعیت استخدامی، کلیه کارجویان دسته بندی شده و درنهایت لیست افراد برگزیده گزارش می شود. 

چطور می توانم با پشتبیانی ارتباط بگیرم؟

شما می توانید از طریق تماس با شماره 05135092229، پیام از طریق واتس اپ به شماره 09102864313 و همچنین از طریق ارسال ایمیل به info@Betatik.com با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.