برچسب: بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ، وارتون، قیمت، روانشناسی، آموزش آنلاین، توسعه مهارتی، دانش پایه بازاریابی

  • آیا قیمت گذاری هم جنبه روانشناسی دارد؟

    آیا قیمت گذاری هم جنبه روانشناسی دارد؟

    با توجه به اقتصاد و آمار روانشناسی و همچنین سایر جنبه های مهم، باید جنبه های روانشناسی در قیمت ها را در رابطه با تصمیمات قیمت گذاری به خوبی درک کنیم. روانشناسان ماهیت قیمت گذاری را به شکل عمیقی بررسی کردند و به دنبال آن نکات کلیدی بسیاری را کشف کردند که در این مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت پس همراه ما تا انتهای این مطلب باشید.