برچسب: مهارت نرم، انتخاب رشته، برنامه ریزی، هدایت شغلی، هدایت تحصیلی

  • پایه های برنامه ریزی شغلی موفق بر روی خودآگاهی بنا شده است!

    پایه های برنامه ریزی شغلی موفق بر روی خودآگاهی بنا شده است!

    برنامه ریزی شغلی فرایند پیچیده ای نیست و موضوعی نیست که بخواهید از آن واهمه داشته باشید یا آن را به تعویق بیندازید، بلکه این فرآیند باید تحقق بخش اهدافی باشد که میتوانید در طول سال های تحصیل بدست آورید تا مسیری روشن را برای شروع یک حرفه ی جدید پس از فارغ التحصیلی پیش بگیرید.