برچسب: مهارت نرم، مهارت سنجی، خودارزیابی، مهارت عمومی، موفقیت

  • اهمیت به‌کارگیری صحیح هوش هیجانی اجتماعی (ESI) در مسیر موفقیت

    اهمیت به‌کارگیری صحیح هوش هیجانی اجتماعی (ESI) در مسیر موفقیت

    وقتی صحبت از هوش می‌شود، بیشتر افراد به یاد هوش ذهنی می‌افتند، در حالی که انسان‌ها دارای چند نوع هوش هستند و هر کدام از آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. با شناخت هر هوش و به‌کارگیری صحیح می‌‌توانید در روابط کاری و زندگی خود موفق‌تر ظاهر شوید. در این مطلب قصد داریم در خصوص هوش هیجانی اجتماعی اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم، بنابراین تا انتها مطلب همراه بتاتیک باشید.