برچسب: مهارت

  • T-SHAPE مهارتی

    T-SHAPE مهارتی

    شما ترجیح میدهید رزومه ای که دارید شامل یک تخصص با تجربه های فراوان در همان زمینه باشد یا مایلید حرفه ها و مهارت های مختلف و تجربه کاری های متفاوت را در رزومه خود ثبت کنید؟ اگر کارفرما باشید و بخواهید نیرو استخدام کنید، انتخاب شما کدوم دسته است؟ گروه 1 یا 2؟ در این مقاله درمورد پاسخ های مختلف به این سوال به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.