آزمون تفکر انتقادی

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 5

به آزمون مهارت سنجی تفکر انتقادی خوش آمدید!
در این آزمون باید به 34 سوال پاسخ بدهید و 40 دقیقه زمان دارید!


آشنایی با فرآیند آزمون
در این آزمون مهارت های تحلیل، ارزیابی، استنتاج و استدلال شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از همین رو سوالات به گونه ای طراحی شده اند که باید بر اساس مشخصات یک شرایط فرضی، تحلیل و نتیجه گیری خود را ارائه دهید.
برای شروع آزمون، روی گزینه "شروع آزمون" کلیک کنید. سوالات آزمون نمایش داده شده و تایمر آن نیز فعال خواهد شد!


مشکلی در آزمون رخ داده است؟ ارتباط با پشتیبانی