نتایج آزمون تفکر انتقادی

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

به بخش نتایج آزمون تفکر انتقادی خوش اومدی!


در ادامه به طور مختصر درمورد مشخصه های این آزمون توضیحاتی ارائه شده که بهتر است پیش از مشاهده نتایج آزمون، آن ها را مطالعه کنید. در انتها تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

آشنایی با نتایج آزمون

مهارت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی به معنای پردازش آگاهانه و منظم اطلاعات است. اطلاعاتی که از طریق مشاهده، مطالعه، ارتباطات، تجربه و استدلال به دست می آیند. تقویت تفکر انتقادی به معنای بالا بردن توانایی تفکر منطقی و ارتباط بین پدیده ها است که از زمان فلاسفه ی قدیم یونان تا به امروز مورد بحث بوده است و برای تشخیص اطلاعات جعلی از اطلاعات صحیح به کار برده می شده است. تفکر انتقادی دقیقا نقطه ی مقابل تفکر منظم و روزمره است. به این معنا که همه ی انسان ها در هر لحظه در حال تفکرات خود به خودی هستند. هنگامی که آگاهانه از شیوه های تفکر استفاده کنید و به تجزیه و تحلیل وقایع بپردازید در واقع در حال استفاده از تفکر انتقادی هستید.

آزمون تفکر انتقادی

آزمون مهارت های تفکر انتقادی با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات 46 تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فلاسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از بررسی های لازم، به یک مفهوم اجماعی از تفکر انتقادی و مهارت های آن طراحی شده است. از تحلیل سوالات این آزمون، در مجموع شش نمره با پنج زیرمقیاس: تحلیل و تفسیر، ارزشیابی استنباط ها، استخراج استنباط های منطقی، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی به دست می آید که به شرح زیر هستند:

تحلیل
تشخیص هدف مطالب و پی بردن به جزئیات متنوع آن
ارزیابی
تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها
استنباط
توانایی نتیجه گیری از مطالب
استدلال استقرائی
توانایی نتیجه گیری بر اساس دلایل منطقی
استدلال قیاسی
توانایی نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی

در ادامه با انتخاب آزمون مورد نظر خود، می توانید نتایج عملکردی خود در هر کدام از این مشخصه ها را به همراه پیشنهادهای توسعه و تحلیل های اختصاصی مشاهده کنید.

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما یافت نشد.

مشکلی در بخش نتایج وجود دارد؟ ارتباط با پشتیبانی