آزمون خلاقیت

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

مرحله 1 از 2

به آزمون خلاقیت خوش آمدید!
در این آزمون باید به 40 سوال پاسخ بدهید و 30 دقیقه زمان دارید!


آشنایی با فرآیند آزمون
در این آزمون با پاسخ دادن به 40 سوال، میزان خلاقیت شما اندازه گیری می شود. سوالات دارای 3 گزینه هستند، در صورتی که با متن سوال کاملا موافق هستید گزینه اول یعنی موافقم را انتخاب کنید، در صورتی که نه کامل موافق هستید و نه مخالف و یا اینکه نمی توانید تصمیم بگیرید، گزینه دوم یعنی نظری ندارم را انتخاب کنید و در حالتی که مخالف بودید گزینه سوم را برگزینید. سعی کنید کاملا صادقانه به سوالات پاسخ دهید و به دنبال اینکه ممکن است یک فرد خلاق چگونه پاسخ دهد نباشید!
برای شروع آزمون، روی گزینه "شروع آزمون" کلیک کنید.


مشکلی در آزمون رخ داده است؟ ارتباط با پشتیبانی