نتایج تست بار آن

نتایج تست بار آن

نتایج تست شخصیت شناسی

Bar-On

هوش مصنوعی بتا به بخش نتایج آزمون هوش هیجانی بار - آن خوش اومدی!


نتایج این آزمون شامل بخش های مختلفی میشه که در ادامه با اون ها آشنا میشی!


آشنایی با نتایج آزمون

اولین نتیجه مهم در این آزمون، نمره نهایی هوش هیجانی است که عددی بین 90 الی 450 خواهد بود و مطابق جدول زیر از خیلی کم تا بسیار زیاد طبقه بندی می شود.

طبقه نمره میزان هوش هیجانی
اول از 90 الی 162 خیلی کم
دوم از 163 الی 234 کم
سوم از 235 الی 306 متوسط
چهارم از 307 الی 378 زیاد
پنجم از 379 الی 450 خیلی زیاد

در این آزمون علاوه بر نمره کلی هوش هیجانی، عملکرد شما در پنج بعد هوش هیجانی-اجتماعی نیز بررسی می شود که مجموعا شامل 15 گزارش مختلف است. که به طور خلاصه بر اساس جدول زیر دسته بندی شده اند:

         
نوع هوشجزئیات نتایج
هوش درون فردی خودآگاهی هیجانی - خودشکوفایی - عزت نفس - خود ابرازگری - استقلال
هوش میان فردی همدلی - مسئولیت پذیری اجتماعی - روابط بین فردی
هوش توان سازگاری واقع گرایی - انعطاف پذیری - حل مسئله
هوش مدیریت استرس کنترل تکانش - تحمل فشار روانی
هوش خُلق عمومی شادمانی - خوش بینی

نمره عملکردی شما در هر کدام از این 5 هوش، عددی بین 0 الی 100 خواهد بود که از بین آن ها، گزینه هایی به عنوان نقاط قوت شما معرفی خواهند شد که نمره ای بالاتر از 66 کسب کرده باشید! علاوه بر آن می توانید نمره عملکردی خود در هر کدام از زیردسته ها را به همراه توضیحات کامل آن ها نیز مشاهده کنید.

هوش مصنوعی بتا مشاهده نتایج کامل آزمون

حالا که به ماهیت نتایج آزمون هوش هیجانی بار - آن آشنا شدی، از لیست زیر که تاریخچه آزمون هات هستش، یک دونه رو انتخاب کن و عملکردت رو بررسی کن!

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد