حوزه بازاریابی و تولید محتوا

Content Creation & Marketing

تولید و بازاریابی محتوا

نیازسنجی و تولید محتوای دیجیتالی

مسیر توسعه مهارتی

حوزه تولید محتوا به سه دسته کارشناس تولید محتوا، استراتژیست محتوا و مدیر بازاریابی محتوایی تقسیم بندی می شود. وظایف شغلی و همچنین مهارت های مورد نیاز برای هر کدام از این سه دسته متفاوت بوده و از همین رو برای توسعه مهارتی ابتدا باید سطح مهارتی شما مشخص شود. بدین منظور یا می توانید در آزمون تعیین سطح تولید محتوا شرکت کنید و یا در صورتی که از سطح مهارتی خود مطلع و مطمئن هستید، یکی از سطوح را انتخاب کنید. با مشخص شدن سطح مهارتی، در فرآیند ارزیابی مخصوص به آن شرکت خواهید کرد تا T-Shape مهارتی شما و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده و بر اساس آن مسیر آموزشی اختصاصی شما طراحی و ارائه شود.

گامل اول

شرکت در آزمون تعیین سطح

گامل دوم

شرکت در فرآیند ارزیابی

گامل سوم

طراحی مسیر آموزشی اختصاصی

گامل چهارم

شرکت در دوره های آموزشی

آزمون تعیین سطح

حوزه تولید محتوا

در این آزمون ترکیبی از مهارت های زیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت سطح شما بر اساس یکی از سطوح کارشناس تولید محتوا، استراتژیست محتوا و یا مدیر بازاریابی محتوا  مشخص خواهد شد.

سطح 1

کارشناس تولید محتوا

مقاله نویسی، مدیریت وبلاگ، محصول نویسی، تولید محتوای آموزشی و محتوای اختصاصی برای شبکه های اجتماعی و ...

سطح 2

استراتژیست محتوا

تدوین استراتژی محتوایی برند، برنامه تولید محتوا، نیازسنجی، یکپارچه سازی بسترهای انتشار محتوا، تحلیل عملکردی محتوا و ...

سطح 3

مدیر بازاریابی محتوایی

مدیریت تیم محتوا، شبکه های اجتماعی، تدوین استراتژی بازاریابی، بهینه سازی تجربه کاربری، افزایش ترافیک محتوایی و ...

آزمون استعدادیابی

حوزه تولید محتوا

اگر نمی دانید به این حوزه علاقه مند هستید یا قصد دارید استعداد خود را در این حوزه ارزیابی کنید، کافی است آزمون استعدادیابی حوزه تولید محتوا را رایگان امتحان کنید!

سطح 1: کارشناس تولید محتوا

معرفی

اولین سطح در حوزه تولید محتواست که وظیفه اصلی آن طراحی و تولید محتوای متنی و دیجیتالی در بخش های مختلف از قبیل وبلاگ، محصول نویسی، شبکه های اجتماعی، محتوای آموزشی و ... است. برای آشنایی بیشتر با این عنوان شغلی و بازار کار آن کلیک کنید.

T-Shape مهارت های سخت (تخصصی)

نگارش فارسی

داستان سرایی

استراتژی دیجیتال

بازاریابی درونگرا

اصول تولید محتوا

آزمون های عمومی و روان شناختی

زبان انگلیسی

هوش چندگانه گاردنر

رغبت سنجی هالند

آزمون جامع کارشناس تولید محتوا 

سطح 1: استراتژیست محتوا

معرفی

دومین سطح در حوزه تولید محتوا است که وظیفه اصلی او نیازسنجی، رفتار شناسی و برنامه ریزی تقویم و استراتژی محتوا است. علاوه بر آن یکپارچه سازی محتوا در بسترهای مختلف و تحلیل عملکردی آن نیاز از وظایف مهم این عنوان شغلی به شمار می رود. برای آشنایی بیشتر با این مسئولیت ها و بازار کار این حوزه کلیک کنید.

T-Shape مهارت های سخت (تخصصی)

شبکه های اجتماعی

دانش پایه بازاریابی

نرم افزارهای CMS

استراتژی دیجیتال

کلمات کلیدی

اصول مقدماتی سئو

داستان سرایی

تبلیغ و تحلیل محتوا

بازاریابی درونگرا

نگارش فارسی

اصول تولید محتوا

استراتژی محتوا

آزمون های عمومی و روان شناختی

زبان انگلیسی

هوش چندگانه گاردنر

هوش هیجانی

خلاقیت

شخصیت شناسی نئو

آزمون جامع و سه مرحله ای استراتژیست محتوا 

سطح 3: مدیر بازاریابی محتوایی

معرفی

سومین سطح در حوزه تولید محتوا است که مدیریت کل تیم محتوا، برنامه بازاریابی، تحلیل رفتار کاربران، بهینه سازی نرخ های تبدیل، کمپین های تبلیغاتی، میزان جذب ترافیک و سایر مولفه های اساسی این حوزه بر عهده این عنوان شغلی است. برای آشنایی بیشتر با این مسئولیت ها و بازار کار این حوزه کلیک کنید.

T-Shape مهارت های سخت (تخصصی)

نرم افزارهای CMS

طراحی گرافیک

بازاریابی ایمیلی

استراتژی دیجیتال

دانش بازاریابی

بازاریابی ویدیویی

تحلیل داده

تجربه کاربری UX

تفکر طراحی

ویراستاری

داستان سرایی

بازاریابی درونگرا

کپی رایتینگ

اصول سئو

شبکه های اجتماعی

نگارش فارسی

اصول تولید محتوا

استراتژی محتوا

تبلیغ و تحلیل محتوا

آزمون های عمومی و روان شناختی

زبان انگلیسی

هوش چندگانه گاردنر

هوش هیجانی

خلاقیت

تفکر انتقادی

آزمون جامع مدیر بازاریابی محتوایی