نتیجه آزمون

پلتفرم هوشمند مهارت سنجی بتاتیک

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 300)
تاریخ آزمون:
%

مبتدی

Novice

متوسط

Intermediate

پیشرفته

Advance

متخصص

Expert

( پیش بینی بتا نشان می دهد شما در این مهارت، از % کاربران عملکرد بهتری داشتید !)
نام مهارت:
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

مبتدی

Novice

متوسط

Intermediate

پیشرفته

Advance

متخصص

Expert

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 25)
تاریخ آزمون:
%

Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

بتا سطح زبان شما را Pre A1 پیش بینی می کند!

افراد در این سطح به راحتی نمی توانند با دیگران و افراد انگلیسی زبان تعامل برقرار کنند و تا حد خیلی کمی کلمات و جملات را در بین گفت و گو ها متوجه می شوند. در صورتی که این افراد نیاز به زبان انگلیسی دارند باید برنامه ریزی جدی جهت یادگیری داشته باشند.

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 116)
تاریخ آزمون:

برای اینکه بتونی سطح بندی رو بهتر ببینی، بهتره گوشی رو به حالت افقی بگیری!

%

هیچ

کم

نسبتا خلاق

خلاق

بسیار خلاق

کاملا خلاق

برای مشاهده ویژگی های افراد خلاق و همچنین راه های افزایش خلاقیت به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون خلاقیت

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 40)
تاریخ آزمون:
%

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

میزان آشنایی و دانش شما در حوزه کارآفرینی کاملا مقدماتی و سطحی می باشد.

نام مهارت:
نمره آزمون: (از 100)
تاریخ آزمون:
%

ضعیف

متوسط

عالی

تحلیل

%

ارزیابی

%

استنتاج

%

استدلال قیاسی

%

استدلال استقرایی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های افزایش این مهارت به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون تفکر انتقادی

نام آزمون: MBTI
تاریخ آزمون:
I:%

درون گرا

برون گرا

N:%

شهودی

حسی

F:%

احساسی

منطقی

P:%

ادراکی

قضاوت گر

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر  این تیپ شخصیتی به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون MBTI

نام آزمون:شخصیت شناسی NEO
تاریخ آزمون:

روان نژندی

%

برون گرایی

%

اشتیاق به تجربیات تازه

%

توافق پذیری

%

مسئولیت پذیری

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های توسعه این توانایی ها به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون NEO

نام آزمون:رغبت سنجی هالند
تاریخ آزمون:

میزان تطبیق پذیری هر کدام از تیپ های شخصیتی شما

تیپ واقع گرا

%

تیپ جستجوگر

%

تیپ هنری

%

تیپ اجتماعی

%

تیپ متهور

%

تیپ قراردادی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر تیپ شخصیتی خود به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون هالند

نام آزمون:هوش چندگانه گاردنر
تاریخ آزمون:

نمرات هوش های چندگانه شما

هوش منطقی - ریاضی

%

هوش فضایی

%

هوش زبانی - کلامی

%

هوش بدنی - جنبشی

%

هوش میان فردی

%

هوش درون فردی

%

هوش موسیقیایی

%

هوش طبیعت گرا

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر و همچنین راه های توسعه این هوش ها، به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید:

نتایج کامل آزمون گاردنر

نام آزمون: هوش هیجانی
نمره آزمون: (از 450)
تاریخ آزمون:
%

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمرات ابعاد هوش هیجانی شما

درون فردی

%

میان فردی

%

توان سازگاری

%

کنترل استرس

%

خلق و خوی عمومی

%

برای مشاهده ویژگی های دقیق تر هر بخش هوش هیجانی و همچنین راه های افزایش این مهارت ها به بخش نتایج کامل آزمون مراجعه کنید.

نتایج کامل آزمون هوش هیجانی

نیاز به راهنمایی دارید؟ ارتباط با پشتیبانی

یکی از مسیرهای زیر را انتخاب کنید