آزمون MBTI

هوش مصنوعی بتا به بخش نتایج آزمون MBTI خوش اومدی!


نتایج این آزمون شامل بخش های مختلفی میشه که در ادامه با اون ها آشنا میشی!


آشنایی با نتایج آزمون

در نتایج این آزمون، شما با 4 بعد شخصیت شناسی خودتون آشنا می شوید. این 4 بعد شامل: 1- برون گرایی یا درون گرایی 2- حسی یا شهودی 3- احساسی یا منطقی 3- قضاوت گر یا ادراکی و با توجه به درصدی که در هرکدام از این موارد دریافت میکنید، جز یکی از 16 تیپ شخصیتی می شوید!

در جدول زیر 8 ویژگی شخصیتی آزمون به تفکیک نشان داده شده است:

ویژگی شخصیتی معرفی

برونگرایی (E)
برونگراها "بیرونی" هستند و تمایل به عمل گرا بودن دارند، از تعامل اجتماعی مکرر لذت می برند و بعد از گذراندن وقت با دیگران احساس انرژی می کنند.

درونگرایی (I)
درونگرایان "به سمت درون" هستند و تمایل دارند که به فکر کردن بپردازند، از تعامل های اجتماعی عمیق و معنادار لذت ببرند.

حسی (S)
افرادی که "حسی" هستند توجه زیادی به واقعیت دارند، به ویژه به آنچه می توانند از حواس پنجگانه خود درک نمایند. آنها تمایل دارند که روی واقعیت ها و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه عینی لذت ببرند.

شهودی (N)
کسانی که "شهود" را ترجیح می دهند بیشتر به مواردی مانند الگوها و برداشت ها توجه می کنند. آنها از تفکر درباره مسائل و جنبه های انتزاعی لذت می برند.

منطقی (T)
افرادی که "تفکر" را ترجیح می دهند بیشتر بر واقعیت ها و داده های عینی تأکید می کنند. آنها هنگام تصمیم گیری گزینه های سازگار، منطقی و غیر فردی را در نظر می گیرند.

احساسی (F)
کسانی که سبک "احساسی" دارند در تصمیم گیری به هنگام رسیدن به نتیجه به احتمال زیاد افراد و احساسات را در نظر می گیرند.

قضاوتی (J)
کسانی که به سمت "قضاوت" تمایل دارند، ساختار و تصمیمات محکم را ترجیح می دهند. آن ها منظم بوده و ساختار و چارچوب را ترجیح می دهند.

ادراکی (P)
افرادی که بر اساس "ادراک" عمل می کنند بازتر، انعطاف پذیر و سازگار تر هستند. این دو گرایش با مقیاسهای دیگر تعامل دارند.

در صفحه مشاهده کامل نتایج آزمون، می توانید درصد هر کدام از این 8 عامل شخصیتی خود را مشاهده و بررسی کنید و همچنین تیپ شخصیتی خود را متوجه می شوید و با توجه به آن، نقاط قوت و ضعف و توصیه هایی جهت بهبود مسیر حرفه ای و شغلی خود مشاهده میکنید!

هوش مصنوعی بتا مشاهده نتایج کامل آزمون

حالا که به ماهیت نتایج آزمون MBTI آشنا شدی، از لیست زیر که تاریخچه آزمون هات هستش، یک دونه رو انتخاب کن و عملکردت رو بررسی کن!

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما یافت نشد.