Critical Thinking – User Results


به بخش نتایج آزمون تفکر انتقادی خوش اومدی!


در ادامه به طور مختصر درمورد مشخصه های این آزمون توضیحاتی ارائه شده که بهتر است پیش از مشاهده نتایج آزمون، آن ها را مطالعه کنید. در انتها تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

آشنایی با نتایج آزمون

مهارت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی به معنای پردازش آگاهانه و منظم اطلاعات است. اطلاعاتی که از طریق مشاهده، مطالعه، ارتباطات، تجربه و استدلال به دست می آیند. تقویت تفکر انتقادی به معنای بالا بردن توانایی تفکر منطقی و ارتباط بین پدیده ها است که از زمان فلاسفه ی قدیم یونان تا به امروز مورد بحث بوده است و برای تشخیص اطلاعات جعلی از اطلاعات صحیح به کار برده می شده است. تفکر انتقادی دقیقا نقطه ی مقابل تفکر منظم و روزمره است. به این معنا که همه ی انسان ها در هر لحظه در حال تفکرات خود به خودی هستند. هنگامی که آگاهانه از شیوه های تفکر استفاده کنید و به تجزیه و تحلیل وقایع بپردازید در واقع در حال استفاده از تفکر انتقادی هستید.

آزمون تفکر انتقادی

آزمون مهارت های تفکر انتقادی با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات 46 تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فلاسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از بررسی های لازم، به یک مفهوم اجماعی از تفکر انتقادی و مهارت های آن طراحی شده است. از تحلیل سوالات این آزمون، در مجموع شش نمره با پنج زیرمقیاس: تحلیل و تفسیر، ارزشیابی استنباط ها، استخراج استنباط های منطقی، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی به دست می آید که به شرح زیر هستند:

تحلیل
تشخیص هدف مطالب و پی بردن به جزئیات متنوع آن
ارزیابی
تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها
استنباط
توانایی نتیجه گیری از مطالب
استدلال استقرائی
توانایی نتیجه گیری بر اساس دلایل منطقی
استدلال قیاسی
توانایی نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی

در ادامه با انتخاب آزمون مورد نظر خود، می توانید نتایج عملکردی خود در هر کدام از این مشخصه ها را به همراه پیشنهادهای توسعه و تحلیل های اختصاصی مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

19 دی 1401

شناسه آزمون

45515

تاریخ شرکت در آزمون

3 دی 1401

شناسه آزمون

43441

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43128

تاریخ شرکت در آزمون

27 آذر 1401

شناسه آزمون

43113

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42343

تاریخ شرکت در آزمون

28 آبان 1401

شناسه آزمون

42342

تاریخ شرکت در آزمون

21 مهر 1401

شناسه آزمون

40440

تاریخ شرکت در آزمون

28 شهریور 1401

شناسه آزمون

40226

تاریخ شرکت در آزمون

12 مرداد 1401

شناسه آزمون

34056

تاریخ شرکت در آزمون

31 تیر 1401

شناسه آزمون

24638

تاریخ شرکت در آزمون

23 تیر 1401

شناسه آزمون

21478

تاریخ شرکت در آزمون

17 فروردین 1401

شناسه آزمون

21100

تاریخ شرکت در آزمون

19 تیر 1401

شناسه آزمون

20091

تاریخ شرکت در آزمون

16 تیر 1401

شناسه آزمون

19483

تاریخ شرکت در آزمون

14 تیر 1401

شناسه آزمون

18871

تاریخ شرکت در آزمون

14 تیر 1401

شناسه آزمون

18578

تاریخ شرکت در آزمون

12 تیر 1401

شناسه آزمون

17760

تاریخ شرکت در آزمون

12 تیر 1401

شناسه آزمون

16615

تاریخ شرکت در آزمون

5 تیر 1401

شناسه آزمون

11725

تاریخ شرکت در آزمون

5 تیر 1401

شناسه آزمون

11724

تاریخ شرکت در آزمون

27 خرداد 1401

شناسه آزمون

11167

تاریخ شرکت در آزمون

23 خرداد 1401

شناسه آزمون

10667

تاریخ شرکت در آزمون

8 خرداد 1401

شناسه آزمون

8402

تاریخ شرکت در آزمون

1 خرداد 1401

شناسه آزمون

7671

تاریخ شرکت در آزمون

31 اردیبهشت 1401

شناسه آزمون

7331