Data Analytics (List) – Gen مدیریتی


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


19 اردیبهشت 1401

عاطفه

nayerabadi92@gmail.com

09154161271

نمره نهایی آزمون:

19

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

23 فروردین 1401

احسان سلیمان زاده

soleymanzadeh1359@gmail.com

09052697576

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

18 آبان 1400

تای سز

taysezahmadloo@yahoo.com

09399589080

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

20 مهر 1400

b

nazari.b@gmail.com

09177127405

نمره نهایی آزمون:

21

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

37

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

2 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

40

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

19 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

31

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior