Data Analytics (List) – Gen مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


9 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

37

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

2 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

40

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

19 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

31

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior