آزمون کارآفرینی


به بخش نتایج آزمون کارآفرینی خوش اومدی!


در انتها تاریخچه آزمون های شما قرار داده شده است که با انتخاب هر کدام، می توانید نتایج کامل آزمون خود را مشاهده کنید.

تاریخ شرکت در آزمون

20 آذر 1401

شناسه آزمون

43012

تاریخ شرکت در آزمون

19 آذر 1401

شناسه آزمون

42995

تاریخ شرکت در آزمون

19 آذر 1401

شناسه آزمون

42994

تاریخ شرکت در آزمون

19 آذر 1401

شناسه آزمون

42993

تاریخ شرکت در آزمون

11 آذر 1401

شناسه آزمون

42801

تاریخ شرکت در آزمون

5 آذر 1401

شناسه آزمون

42702

تاریخ شرکت در آزمون

3 آذر 1401

شناسه آزمون

42658

تاریخ شرکت در آزمون

2 آذر 1401

شناسه آزمون

42646

تاریخ شرکت در آزمون

15 آبان 1401

شناسه آزمون

40742

تاریخ شرکت در آزمون

8 مهر 1401

شناسه آزمون

40366

تاریخ شرکت در آزمون

23 شهریور 1401

شناسه آزمون

39939

تاریخ شرکت در آزمون

15 شهریور 1401

شناسه آزمون

38859

تاریخ شرکت در آزمون

6 شهریور 1401

شناسه آزمون

37433

تاریخ شرکت در آزمون

5 شهریور 1401

شناسه آزمون

37353

تاریخ شرکت در آزمون

3 شهریور 1401

شناسه آزمون

37218

تاریخ شرکت در آزمون

29 مرداد 1401

شناسه آزمون

36528

تاریخ شرکت در آزمون

27 مرداد 1401

شناسه آزمون

36519

تاریخ شرکت در آزمون

12 مرداد 1401

شناسه آزمون

34052

تاریخ شرکت در آزمون

6 مرداد 1401

شناسه آزمون

28346

تاریخ شرکت در آزمون

2 مرداد 1401

شناسه آزمون

25052

تاریخ شرکت در آزمون

2 مرداد 1401

شناسه آزمون

24963

تاریخ شرکت در آزمون

29 تیر 1401

شناسه آزمون

24329

تاریخ شرکت در آزمون

24 تیر 1401

شناسه آزمون

21617

تاریخ شرکت در آزمون

22 تیر 1401

شناسه آزمون

21149

تاریخ شرکت در آزمون

16 تیر 1401

شناسه آزمون

19465