روز: آذر 1, 1400

  • چگونه می توانیم با مهارت غرقگی ، لذت بیشتری را تجربه کنیم؟

    چگونه می توانیم با مهارت غرقگی ، لذت بیشتری را تجربه کنیم؟

    تصور کنید در حال انجام کار مورد علاقه خود هستید،آنقدر محو فعالیت خود شده اید که متوجه گرسنگی، تشنگی و حتی گذر زمان نشدید و وقتی کار خود را به اتمام رسانده اید احساس خوشحالی و شادی دارید، به این حالت در علم روانشناسی Flow یا غرقگی گفته می شود که تجربه آن می تواند به یکی از دل پذیرترین خاطرات زندگی شما تبدیل شود. اما غرقگی یعنی چه و چطور می توان آن را تجربه کرد؟