نویسنده: آرزو سادات صدرزاده

  • معجزه اعتماد به نفس در انتخاب شغل

    معجزه اعتماد به نفس در انتخاب شغل

    آیا می‌دانستید که هر آدم ۸۱ هزار ساعت از عمر خودش را در حال کار کردن میگذراند؟ انتخاب شغل یکی از مهمترین تصمیمات زندگی ماست و داشتن اعتماد به نفس، کمک بزرگی در راستای موفقیت ما در این مسیر می‌کند. فردی که به خودش اعتماد دارد و از توانایی‌های خود آگاه است معمولا در این […]