برچسب: استعداد شغلی

  • چطور استعداد شغلی خود را ارزیابی کنیم؟

    چطور استعداد شغلی خود را ارزیابی کنیم؟

    تاکنون به این فکر کرده اید شغلی که به دنبال آن می گردید باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ یا اینکه اصلا چه شغلی با روحیات و شخصیت شما بیشترین سازگاری را دارد؟ اصلا استعداد شغلی شما  چیست؟ انتخاب شغل مناسب یکی از مهم ترین تصمیم گیری های زندگی هر فرد است که نقش زیادی […]