مدیریتی- Gen – Content Marketing

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع...


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

(از 100 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون

عملکرد در زیرشاخه های مهارتی

نام زیرشاخه  استراتژی و برنامه ریزی  اصول فنی تحلیل و تبلیغ محتوا
میانگین تمام آزمون ها (از 100)نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!


لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه "مشاهده نتایج آزمون" کلیک کن!

حمیدرضا زنگنه

09124344280

تاریخ شرکت در آزمون:

9 آبان 1401

نمره نهایی آزمون:

31

نجمه سادات

Mnajme63@gmail.com

09037876056

تاریخ شرکت در آزمون:

29 خرداد 1401

نمره نهایی آزمون:

26

رومينا

rominaamini159@gmail.com

09361550227

تاریخ شرکت در آزمون:

16 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

50

فهیمه

f.movahedi25@y7amil.com

09190763273

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

17

سپیده

sepidehjalaeian@gmail.com

09375374635

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

48

مهران نجفی

mehran.love.najafi@gmail.com

09146866927

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

زهرا

zkazemi28@gmail.com

09124046803

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

ماریه

marieh.amri987@gmail.com

09029059077

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

میلاد

MILADSHIRZAD96@GMAIL.COM

09301736804

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

یاسمن

yasamanfiruzi@gmail.com

09385141319

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

معصومه

masoume.rfz@gmail.com

09376110661

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

2

mehran

mehran.daee80@gmail.com

09397352589

تاریخ شرکت در آزمون:

14 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

ستاره

setarehdgr@gmail.com

09303119519

تاریخ شرکت در آزمون:

13 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

26

ابوالفضل

abolfazl.kh1992@gmail.com

09138179880

تاریخ شرکت در آزمون:

13 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

سعید

saeedmiri2003@gmail.com

09381608257

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

30

سعید

saeedmiri2003@gmail.com

09381608257

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

فرزانه

zmotarjem@yahoo.com

09214785138

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

مهتاب

mahtab.ghojavand@gmail.com

09028785519

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

مهتاب

mahtab.ghojavand@gmail.com

09028785519

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

مرجان

marjan.yeganehpour77@gmail.com

09119864174

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

37

سارا

sara.saeedynejad@gmail.com

09121571021

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

35

سعیده

saeedeh.saeedi.aps@gmail.com

09197080842

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

مهدیه

mahdiye.hosseiniha@gmail.com

09331464027

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

54

سیده فاطمه

fatememahmoodi51@gmail.com

09196565505

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

17

مریم

talebi77maryam@gmail.com

09193145803

تاریخ شرکت در آزمون:

10 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

20