مدیریتی- Gen – Content Marketing


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع…


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

[gfchart id=”12861″]

(از 100 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون [gfchart id=”12862″]

عملکرد در زیرشاخه های مهارتی

نام زیرشاخه  استراتژی و برنامه ریزی  اصول فنی تحلیل و تبلیغ محتوا
میانگین تمام آزمون ها (از 100)

[gfchart id=”12864″]

[gfchart id=”12865″]

[gfchart id=”12866″]نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!

[gfchart id=”12870″]

لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه “مشاهده نتایج آزمون” کلیک کن!

حمیدرضا زنگنه

09124344280

تاریخ شرکت در آزمون:

9 آبان 1401

نمره نهایی آزمون:

31

نجمه سادات

Mnajme63@gmail.com

09037876056

تاریخ شرکت در آزمون:

29 خرداد 1401

نمره نهایی آزمون:

26

رومينا

rominaamini159@gmail.com

09361550227

تاریخ شرکت در آزمون:

16 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

50

فهیمه

f.movahedi25@y7amil.com

09190763273

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

17

سپیده

sepidehjalaeian@gmail.com

09375374635

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

48

مهران نجفی

mehran.love.najafi@gmail.com

09146866927

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

زهرا

zkazemi28@gmail.com

09124046803

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

ماریه

marieh.amri987@gmail.com

09029059077

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

میلاد

MILADSHIRZAD96@GMAIL.COM

09301736804

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

یاسمن

yasamanfiruzi@gmail.com

09385141319

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

معصومه

masoume.rfz@gmail.com

09376110661

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

2

mehran

mehran.daee80@gmail.com

09397352589

تاریخ شرکت در آزمون:

14 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

28

ستاره

setarehdgr@gmail.com

09303119519

تاریخ شرکت در آزمون:

13 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

26

ابوالفضل

abolfazl.kh1992@gmail.com

09138179880

تاریخ شرکت در آزمون:

13 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

سعید

saeedmiri2003@gmail.com

09381608257

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

30

سعید

saeedmiri2003@gmail.com

09381608257

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

فرزانه

zmotarjem@yahoo.com

09214785138

تاریخ شرکت در آزمون:

12 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

22

مهتاب

mahtab.ghojavand@gmail.com

09028785519

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

مهتاب

mahtab.ghojavand@gmail.com

09028785519

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

19

مرجان

marjan.yeganehpour77@gmail.com

09119864174

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

37

سارا

sara.saeedynejad@gmail.com

09121571021

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

35

سعیده

saeedeh.saeedi.aps@gmail.com

09197080842

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

مهدیه

mahdiye.hosseiniha@gmail.com

09331464027

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

54

سیده فاطمه

fatememahmoodi51@gmail.com

09196565505

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

17

مریم

talebi77maryam@gmail.com

09193145803

تاریخ شرکت در آزمون:

10 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

20