عضویت

<span class="hpt_headertitle">عضویت</span>

شروع کن

رایگان

با شرکت در آزمون های تخصصی و استعدادیابی اولین قدم را بردارید تا بتا دوره آموزشی تخصصی شما را طراحی کند.

تجربه کن

یک ماهه

جزئیات کامل آزمون های خود را مشاهده کنید، نتایج خود را با سایرین مقایسه کرده و دوره آموزشی خود را آغاز کنید.

39 هزار تومان!

رشد کن

یک ساله

پس از آنکه لذت آموزش هوشمند را تجربه کردید، با دو ماه رایگان پیشرفت خود را یک سال بیمه کنید و هوشمندانه آموزش ببینید.

390 هزار تومان!