سطوح عضویت

سطوح عضویت

39,000تومان

ماهانه

390,000تومان

سالانه

رایگان

رایگان

تعداد دوره ها 330
دانش بازاریابی
تفکر طراحی
تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی
دریافت دریافت دریافت
رایگان

رایگان

  • تعداد دوره ها: 0