سطوح عضویت

سطوح عضویت

69,000تومان

1 ماهه

186,000تومان

3 ماهه

348,000تومان

6 ماهه

تعداد دوره ها 111111
دانش بازاریابی
تفکر طراحی
تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی
هوش مصنوعی در بازاریابی
بازی سازی
هوش هیجانی اجتماعی (ESI)
مهارت تفکر انتقادی برای حرفه ای ها!
بازاریابی محتوا
استراتژی بازاریابی دیجیتال
استراتژی شبکه های اجتماعی
introduction to google seo
دریافت دریافت دریافت