انتخاب مسیر


 هر زمینه کاری بر اساس شرح فعالیت ها و وظایفی که دارد، نیاز به دسته ای از مهارت های عمومی و تخصصی با عمق و سطح متفاوت دارد که تمام این موارد در T-Shape مهارتی مشخص شده است. یکی از زمینه های کاری دیجیتال مارکتینگ را انتخاب کنید تا T-Shape مهارتی آن با مشخصات کامل برای شما نمایش داده شود. سپس با توجه به این مهارت ها وارد آزمون جامع مهارت سنجی خواهید شد که پس از تکمیل گزارش کامل سطح مهارتی شما در این  زمینه کاری توسط هوش مصنوعی بتا آماده می شود تا نقاط قوت و ضعف شما شناسایی شود. مسیر آموزشی شما بر اساس نتایج آزمون طراحی شده و در پروفایل کاربری می توانید جزئیات آن را بررسی کنید.

بک2
بک22

درصورتی که یک مهارت خاص را مد نظر دارید مستقیما وارد لیست مهارت ها شوید و یک مهارت را انتخاب کنید. در اولین گام باید در آزمون ارزیابی شرکت کنید. سطح سختی سوالات در طول آزمون با توجه به پاسخ های شما تغییر خواهد کرد و درنهایت درصورتی که امتیاز سطح Master را کسب کنید نشان مهارتی به رزومه شما اضافه خواهد شد و درصورتی که در سطح پایین تری باشید دوره آموزشی بر اساس نقاط ضعف شما در این مهارت توسط هوش مصنوعی بتا طراحی خواهد شد که می توانید در پروفایل کاربری خود جزئیات بیشتر درمورد نتایج آزمون و دوره آموزشی را مشاهده کنید.

بک 4
بک3

اولین گام برای توسعه مهارت ها کشف استعداد ها و توانایی هاست که هوش مصنوعی بتا با مجموعه ای از آزمون های روانشناختی و تست های شخصیتی اطلاعات کاملی از متد فکری، توانایی ها و پتانسیل های عملکردی شما کسب خواهد کرد. سپس علاوه بر بررسی این داده ها با ویژگی های شخصیتی مورد نیاز هر زمینه کاری، نتایج آزمون شما را با نتایج آزمون افراد فعال در حوزه های مختلف نیز بررسی خواهد کرد تا نزدیکترین الگو به شما را شناسایی کند و درنهایت با بررسی این داده ها بهترین زمینه های کاری و پیشرفتی را برای شما ارئه خواهد کرد.

بک3
بک2