Data Analytics (List) – FT


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع…


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

[gfchart id=”9564″]

(از 20 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون [gfchart id=”10352″]


نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!

[gfchart id=”9573″]

آشنایی با نتایج آزمون

یه دید اولیه از اونچه که منتظرش هستی…


1- نمره آزمون

در آزمون سریع السیر نمره شما از 20 نمره محاسبه می شود اما در آزمون جامع از 100 نمره و بر اساس ترکیب سطح بندی شده از تمام زیرشاخه ها خواهد بود.


2- سطح مهارتی

بر اساس نمره آزمون، سطح مهارتی شما در یکی از دسته های زیر قرار می گیرد که مبنای طراحی نمودار T-Shape شما خواهد بود.

سطح 1 ابتدایی یا Beginner
سطح 2 مقدماتی یا Junior
سطح 3 متوسط یا Mid-Level
سطح 4 پیشرفته یا Senior
سطح 5 حرفه ای یا Super Senior

3- مقایسه عملکردی با سایر کاربران

با بررسی میانگین عملکردی کلیه شرکت کنندکان، می توانید سطح مهارتی خود را با دیگران مقایسه کنید. علاوه بر آن به طور اختصاصی عملکرد شما با افرادی که در حوزه کاری شما قرار دارند نیز مقایسه می شود.


4- دریافت نشان مهارتی (مختص آزمون های جامع!)

با توجه به حوزه کاری که انتخاب کردید، T-Shape مهارتی شما برنامه ریزی شده و درصورتی که نمره آزمون شما حداقل آن را داشته باشد نشان مهارتی برای شما صادر می شود. در غیراینصورت با بررسی نقاط ضعف و قوت شما در زیرشاخه های مهارتی، یک برنامه آموزشی به شما پیشنهاد خواهد شد.


5- تحلیل کیفی و ارائه راه حل (مختص آزمون های جامع!)

در نهایت با بررسی ترکیبی تمام این داده ها و با توجه به T-Shape مهارتی، یک مسیر اختصاصی به شما پیشنهاد خواهد شد که شامل آزمون های اختصاصی، تست های شخصیت شناسی و همچنین دوره های آموزشی خواهد بود.


لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه “مشاهده نتایج آزمون” کلیک کن!

تاریخ شرکت در آزمون:

13 شهریور 1401

نمره نهایی آزمون:

2.4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

11 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

1.2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

11 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

1.2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

6 اسفند 1400

نمره نهایی آزمون:

1.2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

18 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

3.5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

14 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

11 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

29 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

1.2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

21 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

3.5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

2.4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

6 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

15.3

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

تاریخ شرکت در آزمون:

6 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

26 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11.8

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

26 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11.8

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

17 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

3.5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

16 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

7.1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

16 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

4.7

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

16 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

2.4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

15 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

7.1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

15 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

15.3

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

تاریخ شرکت در آزمون:

14 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

14 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

12 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

5.9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

8 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

8 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

15

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior