Design Thinking (List) – FT مدیریتی


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


25 مرداد 1401

زهرا

09012529078

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

29 تیر 1401

mehran_msd@yahoo.com

مهران ثناگر

09154490200

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 تیر 1401

maryamshirazi885@gmail.com

مریم

09306801288

نمره نهایی آزمون:

1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

4 تیر 1401

RJalali938@gmail.com

رضا جلالی

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

28 اردیبهشت 1401

hossein.feiz64@gmail.com

hossein feizabadi

09124065734

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 اردیبهشت 1401

parvizi.pooyan15@gmail.com

پویان پرویزی

09366300252

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

7 اسفند 1400

m.ghasemzadeh97@gmail.com

محمد قاسم زاده

09122398121

نمره نهایی آزمون:

3

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

20 دی 1400

pafa.egle@gmail.com

پریسا

09153057664

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

19 دی 1400

m3.azimiii@gmail.com

محمد

09138399429

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 دی 1400

rohollamosavi@gmail.com

روح اله

09155197367

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

15 دی 1400

Saeid.ghanbari.13@gmail.com

سعید

09153823853

نمره نهایی آزمون:

13

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

15 دی 1400

reabbasi97@gmail.com

Reyhaneh

09158020618

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

4 دی 1400

Atiehanil73@gmail.com

عطیه محمدزاده

09159218148

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

4 دی 1400

Atiehanil73@gmail.com

عطیه محمدزاده

09159218148

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

2 دی 1400

af.mba.ut@gmail.com

اکبر فرقانی

09123277400

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

20 آذر 1400

adeleh720@gmail.com

عادله

09126941512

نمره نهایی آزمون:

6

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 آذر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

9 آذر 1400

Fazel_s_2007@yahoo.com

فاضل

09028438274

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

13 آبان 1400

setarehdgr@gmail.com

ستاره

09303119519

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

13 آبان 1400

saeedmiri2003@gmail.com

سعید

09381608257

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

30 مهر 1400

Nazanin77a55@gmail.com

نازنین

09154906545

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

17 مهر 1400

pouriasaeri@gmail.com

پوریا

09158011136

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

14 مهر 1400

nasirimo@yahoo.com

محمد نصیری

09128701404

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 مهر 1400

Fatemehrafiei9574@gmail.com

فاطمه

09380760021

نمره نهایی آزمون:

1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

17 شهریور 1400

abz.mohamadi@gmail.com

ابوالفضل

09123033062

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی: