Design Thinking (List) – Gen مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


2 شهریور 1400

آرمان

09357800964

نمره نهایی آزمون:

58

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

24 مرداد 1400

محمد

09912144724

نمره نهایی آزمون:

36

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

10 مرداد 1400

احسان

09124469120

نمره نهایی آزمون:

33

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

9 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

64

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

19 تیر 1400

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

39

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

19 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

52

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

17 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner