Gen – Digital Marketing 4 Skill


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع…


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

[gfchart id=”13641″]

(از 100 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون [gfchart id=”13642″]

عملکرد در حوزه های مهارتی 5 گانه

نام  مهارت دانش پایه بازاریابی  استراتژی بازاریابی دیجیتال آنالیز داده تفکر طراحی
میانگین تمام آزمون ها (از 100)

[gfchart id=”13644″]

[gfchart id=”13645″]

[gfchart id=”13646″]

[gfchart id=”13647″]نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!

[gfchart id=”13659″]

لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه “مشاهده نتایج آزمون” کلیک کن!

تاریخ شرکت در آزمون:

3 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

24

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

3 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

2 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

21

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

2 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

2 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

21

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

1 آبان 1400

نمره نهایی آزمون:

10

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

27 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

20

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

17

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

20

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

76

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

20 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

17

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

19 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

10

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

28 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

17

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

35

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

23 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

28

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

23 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

32

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

23 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

25

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

23 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

23 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

24

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

22 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

25

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

22 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

42

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

16 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

32

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner