Intro Marketing (List) – Gen مدیریتی


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


22 آذر 1401

اکبر فرقانی

af.mba.ut@gmail.com

09123277400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

29 خرداد 1401

mohammad najary

mohammadsadegnj@gmail.com

09167687534

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 خرداد 1401

ترانه جعفرزاده

taranehjfz@gmail.com

09226847204

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

10 اردیبهشت 1401

پویان پرویزی

parvizi.pooyan15@gmail.com

09366300252

نمره نهایی آزمون:

23

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

20 اسفند 1400

سیمین جلالی

Simin.jalali99@gmail.com

09157796604

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

5 اسفند 1400

سینا

sina.khorshidi@gmail.com

09183784347

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

15 آذر 1400

امیرحسین

amiroo.php@gmail.com

09125506439

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

20 مهر 1400

baber

amirgholipor@mailfence.com

09303521879

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

18 مهر 1400

حسین

hosseinn1987@gmail.com

09126459160

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

2 شهریور 1400

آرمان

09357800964

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

24 مرداد 1400

محمد

09912144724

نمره نهایی آزمون:

25

سطح مهارتی:

22 مرداد 1400

رضا

09392996973

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

13 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

20

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

12 مرداد 1400

حامد

09125020158

نمره نهایی آزمون:

23

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

10 مرداد 1400

ماهان

09195367696

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

کاوش

09109061072

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

9 مرداد 1400

محمد

09354808312

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

zahra

09370411502

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

73

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

6 مرداد 1400

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

19 تیر 1400

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

30

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

19 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner