Intro Marketing (List) – Gen مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


2 شهریور 1400

آرمان

09357800964

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

24 مرداد 1400

محمد

09912144724

نمره نهایی آزمون:

25

سطح مهارتی:

22 مرداد 1400

رضا

09392996973

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

13 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

20

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

12 مرداد 1400

حامد

09125020158

نمره نهایی آزمون:

23

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

11 مرداد 1400

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

10 مرداد 1400

ماهان

09195367696

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

کاوش

09109061072

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

9 مرداد 1400

محمد

09354808312

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

zahra

09370411502

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

73

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

6 مرداد 1400

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

19 تیر 1400

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

30

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

19 تیر 1400

بتا

09102864313

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner