Intro Marketing (List) – Gen


هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


نتیجه آزمون و تاریخچه عملکردی

یه خلاصه سریع…


نمره و سطح مهارتی

میانگین نمره شما در تمام آزمون های گذشته

[gfchart id=”10606″]

(از 100 نمره)
تعداد دفعات شرکت در این آزمون [gfchart id=”10626″]

عملکرد در زیرشاخه های مهارتی

نام زیرشاخه دانش پایه مشتری محوری استراتژی ورود به بازار برندسازی
میانگین تمام آزمون ها (از 100)

[gfchart id=”10611″]

[gfchart id=”10612″]

[gfchart id=”10613″]

[gfchart id=”10614″]نمودار عملکردی شما در این مهارت

میتونی مسیر پیشرفتت در این مهارت رو با شرکت دوره ای در این آزمون همیشه زیرنظر داشته باشی!

[gfchart id=”10627″]

لیست نتایج آزمون ها

برای مشاهده نتایج تحلیلی و جزئیات هر آزمون روی گزینه “مشاهده نتایج آزمون” کلیک کن!

تاریخ شرکت در آزمون:

22 آذر 1401

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

29 خرداد 1401

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

9 خرداد 1401

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

10 اردیبهشت 1401

نمره نهایی آزمون:

23

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

20 اسفند 1400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

5 اسفند 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

15 آذر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

20 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

18 مهر 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

2 شهریور 1400

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

24 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

25

سطح مهارتی:

تاریخ شرکت در آزمون:

22 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

13 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

20

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

12 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

23

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

11 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

11 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

11 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

10 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

14

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

11

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

مقدماتی یا Junior

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

18

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

9 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

73

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

تاریخ شرکت در آزمون:

6 مرداد 1400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

تاریخ شرکت در آزمون:

19 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

30

سطح مهارتی:

میان رده یا Mid-level

تاریخ شرکت در آزمون:

19 تیر 1400

نمره نهایی آزمون:

16

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner