Marketing Intro (list) – FT مدیریتی

هوش مصنوعی بتابه بخش نتایج خوش اومدی!


در این صفحه نتایج کلی آزمونت، تاریخچه عملکردی و همچنین یک معرفی کلی از ماهیت تحلیل ها قرار داده شده! بعد از بررسی این موارد، با انتخاب هر آزمون در قسمت لیست نتایج آزمون ها میتونی تحلیل های اختصاصی و مقایسه عملکردت با سایر کاربران رو ببینی!


22 شهریور 1400

Soroush19940@gmail.com

سروش

09038060035

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 شهریور 1400

mashhadi.mohammadreza@yahoo.com

محمدرضا

09357351312

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

28 مرداد 1400

hadisasa@yahoo.com

هادی

09358485177

نمره نهایی آزمون:

12

سطح مهارتی:

22 مرداد 1400

hajilou21@gmail.com

رضا

09392996973

نمره نهایی آزمون:

1

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

18 مرداد 1400

matinhosseinjany@gmail.com

black

09010767766

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

16 مرداد 1400

Ahrary123vbn@gmail.com

عبدالله

09157212937

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 مرداد 1400

hosseinn1987@gmail.com

حسین

09126459160

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

14 مرداد 1400

saharfarahany@gmail.com

فاطمه

09129056022

نمره نهایی آزمون:

15

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior

12 مرداد 1400

hamedaghasadeghi@gmail.com

حامد

09125020158

نمره نهایی آزمون:

9

سطح مهارتی:

12 مرداد 1400

hamedaghasadeghi@gmail.com

حامد

09125020158

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

11 مرداد 1400

eghbal_1377@yahoo.com

اقبال شیراسب

09303702214

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

10 مرداد 1400

mahanlashgarii@gmail.com

ماهان

09195367696

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

fallbin7@yahoo.com

کاوش

09109061072

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

kasra_safaei@yahoo.com

کسری

09120350465

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

dpershian@gmail.com

zahra

09370411502

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

Simin.jalali99@gmail.com

سیمین

09157796604

نمره نهایی آزمون:

0

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

hoseinphilips@gmail.com

حسین

09354333052

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

9 مرداد 1400

hrchaji@gmail.com

Walter

09396852713

نمره نهایی آزمون:

8

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

6 مرداد 1400

RJalali938@gmail.com

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

6 مرداد 1400

RJalali938@gmail.com

RJadmin

0RJadmin

نمره نهایی آزمون:

2

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

4 مرداد 1400

alaie2015j@gmail.com

امیر

09356667726

نمره نهایی آزمون:

5

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

30 تیر 1400

Fariba.sanei95@gmail.com

فریبا

09355454323

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

28 تیر 1400

ali7700110@gmail.com

سیدعلی

09382060188

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

27 تیر 1400

shoaibaminpanahh@yahoo.com

شعيب

09120772800

نمره نهایی آزمون:

4

سطح مهارتی:

ابتدایی یا beginner

27 تیر 1400

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

0Mina

نمره نهایی آزمون:

15

سطح مهارتی:

حرفه ای یا Senior