آزمون MBTI مدیریتی

هوش مصنوعی بتا به بخش نتایج آزمون MBTI خوش اومدی!


نتایج این آزمون شامل بخش های مختلفی میشه که در ادامه با اون ها آشنا میشی!


آشنایی با نتایج آزمون

در نتایج این آزمون، شما با 4 بعد شخصیت شناسی خودتون آشنا می شوید. این 4 بعد شامل: 1- برون گرایی یا درون گرایی 2- حسی یا شهودی 3- احساسی یا منطقی 3- قضاوت گر یا ادراکی و با توجه به درصدی که در هرکدام از این موارد دریافت میکنید، جز یکی از 16 تیپ شخصیتی می شوید!

در جدول زیر 8 ویژگی شخصیتی آزمون به تفکیک نشان داده شده است:

ویژگی شخصیتی معرفی

برونگرایی (E)
برونگراها "بیرونی" هستند و تمایل به عمل گرا بودن دارند، از تعامل اجتماعی مکرر لذت می برند و بعد از گذراندن وقت با دیگران احساس انرژی می کنند.

درونگرایی (I)
درونگرایان "به سمت درون" هستند و تمایل دارند که به فکر کردن بپردازند، از تعامل های اجتماعی عمیق و معنادار لذت ببرند.

حسی (S)
افرادی که "حسی" هستند توجه زیادی به واقعیت دارند، به ویژه به آنچه می توانند از حواس پنجگانه خود درک نمایند. آنها تمایل دارند که روی واقعیت ها و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه عینی لذت ببرند.

شهودی (N)
کسانی که "شهود" را ترجیح می دهند بیشتر به مواردی مانند الگوها و برداشت ها توجه می کنند. آنها از تفکر درباره مسائل و جنبه های انتزاعی لذت می برند.

منطقی (T)
افرادی که "تفکر" را ترجیح می دهند بیشتر بر واقعیت ها و داده های عینی تأکید می کنند. آنها هنگام تصمیم گیری گزینه های سازگار، منطقی و غیر فردی را در نظر می گیرند.

احساسی (F)
کسانی که سبک "احساسی" دارند در تصمیم گیری به هنگام رسیدن به نتیجه به احتمال زیاد افراد و احساسات را در نظر می گیرند.

قضاوتی (J)
کسانی که به سمت "قضاوت" تمایل دارند، ساختار و تصمیمات محکم را ترجیح می دهند. آن ها منظم بوده و ساختار و چارچوب را ترجیح می دهند.

ادراکی (P)
افرادی که بر اساس "ادراک" عمل می کنند بازتر، انعطاف پذیر و سازگار تر هستند. این دو گرایش با مقیاسهای دیگر تعامل دارند.

در صفحه مشاهده کامل نتایج آزمون، می توانید درصد هر کدام از این 8 عامل شخصیتی خود را مشاهده و بررسی کنید و همچنین تیپ شخصیتی خود را متوجه می شوید و با توجه به آن، نقاط قوت و ضعف و توصیه هایی جهت بهبود مسیر حرفه ای و شغلی خود مشاهده میکنید!

هوش مصنوعی بتا مشاهده نتایج کامل آزمون

حالا که به ماهیت نتایج آزمون MBTI آشنا شدی، از لیست زیر که تاریخچه آزمون هات هستش، یک دونه رو انتخاب کن و عملکردت رو بررسی کن!

تاریخ شرکت در آزمون

9 آذر 1400

شناسه آزمون

916

smartytabesh@gmail.com

نیما

تاریخ شرکت در آزمون

15 آبان 1400

شناسه آزمون

808

maninajafi16@gmail.com

سید مانی نجفی

تاریخ شرکت در آزمون

9 آبان 1400

شناسه آزمون

692

Leiladaneshkhah@gmail.com

لیلا

تاریخ شرکت در آزمون

27 مهر 1400

شناسه آزمون

535

mohamad.hashemi686@gmail.com

محمد

تاریخ شرکت در آزمون

27 مهر 1400

شناسه آزمون

532

beta.alfa85@gmail.com

سعید

تاریخ شرکت در آزمون

26 مهر 1400

شناسه آزمون

530

elahesharqi70@gmail.com

زهرا

تاریخ شرکت در آزمون

20 مهر 1400

شناسه آزمون

491

amirgholipor@mailfence.com

baber

تاریخ شرکت در آزمون

18 مهر 1400

شناسه آزمون

471

d.pi1986@yahoo.com

داود

تاریخ شرکت در آزمون

18 مهر 1400

شناسه آزمون

465

shamsmahla376@gmail.com

mahla

تاریخ شرکت در آزمون

18 مهر 1400

شناسه آزمون

462

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

تاریخ شرکت در آزمون

17 مهر 1400

شناسه آزمون

458

mohsmad.asghari74@gmail.com

محمد

تاریخ شرکت در آزمون

13 مهر 1400

شناسه آزمون

434

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

Mina Rajaee

تاریخ شرکت در آزمون

12 مهر 1400

شناسه آزمون

431

RJalali938@gmail.com

RJadmin

تاریخ شرکت در آزمون

20 شهریور 1400

شناسه آزمون

376