neo test مدیریتی

هوش مصنوعی بتا به بخش نتایج آزمون شخصیت شناسی نئو خوش اومدی!


نتایج این آزمون شامل بخش های مختلفی میشه که در ادامه با اون ها آشنا میشی!


آشنایی با نتایج آزمون

تست روانشناسی نئو 5 ویژگی اصلی شخصیت را شناسایی می کند که این 5 عامل عبارتند از: پایداری هیجانی، برون گرایی یا درون گرایی، اشتیاق به تجربه های تازه، توافق پذیری و مسئولیت پذیری. در نتایج این آزمون شما درصد هر یک از این 5 عامل خود را متوجه می شوید و با توجه به میزان درصد دریافتی در هر کدام، توصیه ها و تحلیل هایی را دریافت میکنید. علاوه بر آن 9 سبک فعالیت با توجه به ادغام شدن نتایج 5 عامل شخصیتی شما بررسی و نمایش داده می شود !

در جدول زیر 5 عامل بزرگ شخصیت شناسی آزمون نئو به تفکیک مشاهده می شود:

عامل شخصیتی معرفی

برون گرایی (Extraversion)
با حرف E نشان داده می شود و به میزان اجتماعی بودن و معاشرتی بودن اشاره دارد.

توافق پذیری (Agreeableness)
با حرف A نشان داده می شود و به میزان دوستی، مهربانی و سازگاری فرد اشاره دارد.

وجدان گرایی (Conscientiousness)
با حرف C نشان داده می شود و به میزان سازماندهی و منظم بودن کارها و اخلاقی بودن فرد اشاره دارد.

روان آزردگی (Neuroticism)
با حرف N نشان داده می شود و به سطح آرامش و پایداری هیجانی اشاره دارد.

گشودگی به تجربه (Openness)
با حرف O نشان داده می شود و به سطح خلاقیت، انعطاف پذیری، کنجکاوی و تمایل به تجارب جدید اشاره دارد.

در صفحه مشاهده کامل نتایج آزمون، درصد هر کدام از این 5 عامل شخصیتی خود را بررسی کنید و سعی کنید نقاط ضعف خود را بشناسید و از توصیه های بتا جهت بهبود شرایط خود استفاده کنید!

هوش مصنوعی بتا مشاهده نتایج کامل آزمون

حالا که به ماهیت نتایج آزمون نئو آشنا شدی، از لیست زیر که تاریخچه آزمون هات هستش، یک دونه رو انتخاب کن و عملکردت رو بررسی کن!

الهام رحمانی

elhamrahmani8898@gmail.com

09220784669

تاریخ شرکت در آزمون

7 بهمن 1400

شناسه آزمون

1242

محمد مهدی رضوانی

mehdisaintpiter@yahoo.com

09158807083

تاریخ شرکت در آزمون

6 بهمن 1400

شناسه آزمون

1219

0

تاریخ شرکت در آزمون

6 بهمن 1400

شناسه آزمون

1217

Mina Rajaee

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

0Mina

تاریخ شرکت در آزمون

5 بهمن 1400

شناسه آزمون

1213

علی

Bloodwolf195@gmail.com

09037216706

تاریخ شرکت در آزمون

5 بهمن 1400

شناسه آزمون

1205

رضا جلالی

RJalali938@gmail.com

0RJadmin

تاریخ شرکت در آزمون

5 بهمن 1400

شناسه آزمون

1204

فاطمه

fghalekoob@gmail.com

09902366054

تاریخ شرکت در آزمون

4 بهمن 1400

شناسه آزمون

1191

فاطمه

fghalekoob@gmail.com

09902366054

تاریخ شرکت در آزمون

4 بهمن 1400

شناسه آزمون

1190

0

تاریخ شرکت در آزمون

3 بهمن 1400

شناسه آزمون

1177

حسین

hooseinjamali123@gmail.com

09135655604

تاریخ شرکت در آزمون

2 بهمن 1400

شناسه آزمون

1173

Mina Rajaee

MINARAJAEE72@GMAIL.COM

0Mina

تاریخ شرکت در آزمون

2 بهمن 1400

شناسه آزمون

1161

محمد امین

sedghi310@gmail.com

09158151575

تاریخ شرکت در آزمون

20 دی 1400

شناسه آزمون

1074

محمد

mohammad.fatehi313@gmail.com

09032306632

تاریخ شرکت در آزمون

19 دی 1400

شناسه آزمون

1061

حسن

Hasanbagheri1393@gmail.com

09353185500

تاریخ شرکت در آزمون

18 دی 1400

شناسه آزمون

1057

حسن

Hasanbagheri1393@gmail.com

09353185500

تاریخ شرکت در آزمون

18 دی 1400

شناسه آزمون

1055

روح اله

rohollamosavi@gmail.com

09155197367

تاریخ شرکت در آزمون

16 دی 1400

شناسه آزمون

1046

روح اله

rohollamosavi@gmail.com

09155197367

تاریخ شرکت در آزمون

16 دی 1400

شناسه آزمون

1045

علیرضا

Hajian1993m@gmail.com

09157696477

تاریخ شرکت در آزمون

15 دی 1400

شناسه آزمون

1039

زهرا

sabaghaderi618@gmail.com

09135497157

تاریخ شرکت در آزمون

13 دی 1400

شناسه آزمون

1033

زهرا

sabaghaderi618@gmail.com

09135497157

تاریخ شرکت در آزمون

13 دی 1400

شناسه آزمون

1032

مرضیه سادات

marziehmoosavi1379@gmail.com

09370953713

تاریخ شرکت در آزمون

10 دی 1400

شناسه آزمون

1022

محسن

mohsen.keshavarzturk@gmail.com

09127833009

تاریخ شرکت در آزمون

5 دی 1400

شناسه آزمون

1001

ملیحه

m.faramarzi70@gmail.com

09351342299

تاریخ شرکت در آزمون

13 آذر 1400

شناسه آزمون

957

معصومه

m.esfandiyari.89@gmail.com

09153238674

تاریخ شرکت در آزمون

13 آذر 1400

شناسه آزمون

948

زهرا

argenakp@gmail.com

09390223330

تاریخ شرکت در آزمون

11 آذر 1400

شناسه آزمون

929