مهارت تحلیل داده در بازاریابی

کارت با اعداد چطوره؟

تحلیل داده در بازاریابی

توانایی تجزیه و تحلیل داده ها در فرآیندهای بازاریابی

چرا تجزیه و تحلیل داده؟

شما منتظر امواج هستید یا آنها منتظر شما ؟

چه اخباری در کسب و کار شما در جریان است؟ چه اتفاقاتی رخ داده و باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟ پاسخ این سوالات را باید از اعداد پرسید. یکی از پیامد های رشد تکنولوژی در دنیای امروز، ظهور حجم بی پایانی از داده هاست که تمام جریان های مختلف زندگی روزمره ما را در خود جای داده اند و باید پذیرفت که در دنیای کسب و کار، این عددها هستند که جریان امواج را کنترل می کنند. انتخاب همچنان با شماست! یا با تجزیه و تحلیل این اعداد سوار امواج می شوید یا نسبت به آنها بی اعتنا هستید و این امواج هستند که باید منتظرشان باشید!

اگر این مهارت را داشته باشید!

درصورتی که این مهارت را به عنوان یک ابزار همراه خود داشته باشید می توانید در زمینه های زیر به خوبی از آن بهره ببرید.

اگر این مهارت را نداشته باشید!

اگر در جعبه ابزار شما جای این مهارت خالی باشد، می توانید انتظار موارد زیر را داشته باشید.

آماده ای خودت رو بسنجی؟

آزمون هوشمند مهارت سنجی

این آزمون با آنچه تا الان تجربه کرده اید متفاوت است! سوالات آزمون از قبل طراحی نشده، بلکه در حین آزمون هوش مصنوعی بتا، پاسخ های شما را بررسی کرده و با مقایسه آن با عملکرد سایر شرکت کننده ها، سوالات بعدی را انتخاب خواهد کرد تا در کمترین زمان با بهترین دقت، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

اگه خیلی وقت یا حوصله نداری!

آزمون سریع السیر

این آزمون به گونه ای طراحی شده که نهایتا با پاسخ دادن به 6 سوال ارزیابی تکمیل شود. سوالات به صورت ترکیبی و از تمام زیرشاخه های این مهارت انتخاب خواهند شد.

اگر دنبال نتایج کامل هستی!

آزمون جامع

در آزمون جامع، 4 مرحله را طی خواهید کرد که در مرحله اول سوالات با سطح متوسط قرار داده شده و با توجه به عملکرد شما، سوالات مراحل بعدی انتخاب خواهند شد. هر مرحله شامل 5 سوال از زیرشاخه های دانش پایه، A/B Testing، آنالیز ANOVA، رگرسیون خطی و تحلیل موضوعی متن است.

بانک سوالات

سوالات آزمون ها مستقیما از سوالات دوره های آنلاین دانشگاه های معتبر که در وب سایت Coursera برگزار می شود، استخراج شده اند. سطح سوالات نیز با توجه به میانگین پاسخ های شرکت کنندگان به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی بتا مشخص می شود.