مهارت های پایه بازاریابی دیجیتال

چقدر با اصول اولیه آشنایی؟

مهارت های پایه بازاریابی دیجیتال

زیرساخت های لازم برای تبدیل شدن به یک دیجیتال مارکتر حرفه ای

زیرساخت های لازم

اصول پایه در بازاریابی دیجیتال چیست؟

در این موضوع شکی نیست که دیجیتال مارکترهای T-Shape که ترکیبی از مهارت های مختلف را فراگرفته اند، بسیار بهتر متخصصان I-Shape یا تک بعدی عمل می کنند. اما چه مهارت هایی برای یک بازاریاب دیجیتال الزامی است؟ بررسی های مختلف نشان داده، 4 مهارت دانش پایه بازاریابی، استراتژی دیجیتال، آنالیز داده و  تفکر طراحی می توانند قابلیت های مدیریتی و اجرایی یک بازاریاب را به طرز قابل توجهی افزایش دهند. این مهارت ها، در کنار بینش عمیقی که از ماهیت بازاریابی و فرآیندهای آن به یک فرد می دهند، ابزارهایی را در اختیار او قرار می دهند که می تواند به کمک آن ها پیش بینی دقیق تری از آینده و شرایط موجود داشته باشد، درنتیجه در تصمیم گیری های خود بهتر عمل خواهد کرد.

اگر این مهارت ها را داشته باشید!

درصورتی که این مهارت ها را به عنوان یک ابزار همراه خود داشته باشید می توانید در زمینه های زیر به خوبی از آن بهره ببرید.

اگر این مهارت ها را نداشته باشید!

اگر در جعبه ابزار شما جای این مهارت خالی باشد، می توانید انتظار موارد زیر را داشته باشید.

آماده ای خودت رو بسنجی؟

آزمون هوشمند مهارت سنجی

این آزمون با آنچه تا الان تجربه کرده اید متفاوت است! سوالات آزمون از قبل طراحی نشده، بلکه در حین آزمون هوش مصنوعی بتا، پاسخ های شما را بررسی کرده و با مقایسه آن با عملکرد سایر شرکت کننده ها، سوالات بعدی را انتخاب خواهد کرد تا در کمترین زمان با بهترین دقت، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.

تحلیل نتایج

شامل نمره کل، سطح مهارتی، نمره در زیرشاخه ها و مقایسه آن با عملکرد سایرین

آزمون جامع

در آزمون مهارت های لازم در بازاریابی دیجیتال، 3 مرحله را طی خواهید کرد که در مرحله اول سوالات با سطح انتخابی شما قرار داده شده و با توجه به عملکرد شما، سوالات مراحل بعدی، توسط هوش مصنوعی انتخاب خواهند شد. هر مرحله شامل 8 سوال از مهارت های دانش پایه بازاریابی، استراتژی دیجیتال، آنالیز داده و تفکر طراحی خواهد بود.

بانک سوالات

سوالات آزمون ها مستقیما از سوالات دوره های آنلاین دانشگاه های معتبر که در وب سایت Coursera برگزار می شود، استخراج شده اند. سطح سوالات نیز با توجه به میانگین پاسخ های شرکت کنندگان به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی بتا مشخص می شود.