برچسب: هدف گذاری

  • هدف گذاری و نقش آن در رسیدن به موفقیت شغلی

    هدف گذاری و نقش آن در رسیدن به موفقیت شغلی

    احتمالا برای شما هم این سوال ها پیش آمده است که هدف من در زندگی چیست؟ من در این دنیا چه رسالتی دارم؟ برای داشتن زندگی شغلی هدفمند چه برنامه ای باید داشته باشم؟ این پرسش ها ممکن است برای هر کسی که میخواهد هدف زندگی و برنامه شغلی خود را بداند، ایجاد شود. امروزه…